Ý thức được tầm quan trọng ấy, trong năm học 2017-2018 được sự quan tâm của Ban giám Hiệu trường Đại học Y – Dược Thái  Nguyên đã đầu tư, nâng cấp Thư viện theo hướng thư viện hiện đại hóa gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như máy tính, máy scan, máy đọc mã vạch, máy photocopy , ... trong đó có phần mềm quản lý thư viện điện tử ElibLRC .

Đầu năm 2017 phần mềm đã đi vào hoạt động sau những điều chỉnh, góp ý, đề xuất   của cán bộ thư viện đến nhà cung cấp để phù hợp với đặc thù của thư viện, nhằm giúp cho lãnh đạo và nhân viên thư viện quản lý và phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn của mình.

Cơ sở dữ liệu số

Hiện tại thư viện đã đưa lên webside thư viện được 521 tài liệu số hóa. Bước đầu ưu tiên những tài liệu nội sinh (luận án, luận văn), trong thời gian tới Thư viện sẽ tiến hành số hóa tài liệu sách, bài báo, bài trích, tạp chí chuyên ngành để đáp ừng nhu cầu nghiên cứu cấp thiết cho giảng viên và sinh viên.

Cơ sở dữ liệu điện tử

Hiện nay cơ sở dữ liệu điện tử đã biên mục:

· Tổng số đầu tài liệu: 4.316 cuốn

· Tổng số bản: 29.153 cuốn

Trong đó:

· Tài liệu sách: 28.538 cuốn

· Tài liệu báo, tạp chí: 709 cuốn

·  Tài liệu nội sinh ( luận án, luận văn): 615 cuốn

Song song với việc biên mục tài liệu mới được bổ sung định kỳ hàng năm, hiện tại các cán bộ thư viện cũng đang gấp rút xử lý, biên mục những tài liệu cũ (phòng giáo trình, phòng mượn cán bộ, phòng đọc sinh viên) để đồng bộ hóa dữ liệu, thuận lợi cho công tác quản lý cũng như việc tìm tin cho đọc giả được dễ dàng hơn.

Phương thức phục vụ bạn đọc

Thư viện đã tích hợp tất cả số thẻ sinh viên trong toàn trường vào phần mềm, do vậy bạn đọc có thể sử thẻ sinh viên khi sử dụng thư viện tại 2 phòng: Phòng đọc sinh viên và phòng giáo trình. Cán bộ thư viện sẽ quản lý bạn đọc mượn, trả tài liệu qua phần mềm thư viện.Phòng mượn cán bộ đang quản lý bằng phương thức phục vụ truyền thống do hệ thống thẻ cán bộ chưa được mã hóa vào phần mềmTrong thời gian tới, theo kế hoạch thư viện sẽ cố gắng triển khai đồng bộ hóa mã thẻ cho đọc giả là cán bộ và tập trung hồi cố biên, mục sách phòng mượn cán bộ để có thể mượn trả tài liệu trên phần mềm.

Về hệ thống tra cứu

Bạn  đọc có thể tra cứu tài liệu tại tất cả các máy tính phục vụ tra cứu OPAC (tra cứu mục lục trực tuyến) tại phòng đọc sinh viên, phòng internet của thư viện hay bất cứ nơi nào có mạng internet. Tất cả các máy tính dành cho OPAC ở thư viện luôn luôn sẵn sàng cho bạn tra cứu thông tin và đều có hưỡng dẫn tra cứu đi kèm.