1.Quy mô nguồn lực thông tin hiện có của thư viện
Vốn tài liệu của thư viện gồm hơn 79.308 bản sách với 7.700 tên sách. Trong đó hơn 12.

612 cuốn tài liệu tham khảo, khoảng trên 43.678 tài liệu giáo trình và 4.346 tài liệu sách chuyên khảo, sách ngoại văn khoảng 16.672 cuốn. Thư viện có trên 360 cuốn báo, tạp chí Tiếng Việt và 225 cuốn tạp chí ngoại văn. Số cơ sở dữ liệu tiếng Anh: Oare, Hinari, Agora, Proquest, Central…Tổng số đĩa CD, VCD: trên 400 chiếc.

2. Cơ sở vật chất hiện có của Thư viện

Với tổng diện tích thư viện khoảng 360m2        trong đó:

Diện tích phòng đọc: 120m2

Diện tích phòng mượn: 120m2

Diện tích kho sách: 60m2

Ngoài ra thư viện trường còn trang bị cho một dàn máy vi tính nối mạng Internet với diện tích 60m2, tổng số máy tính hiện có 40 bộ

Trong số 40 máy tính trên có  30 máy cuả nhà trường mua, 10 máy do TTHL ĐHTN tài trợ theo dự án, hiện nay khoảng 20 chiếc bị lỗi kỹ thuật đang chờ sửa chữa. Tần suất sử dụng năm 2012 >3000 lượt, đáp ứng tương đối nhu cầu của cán bộ, giáo viên và sinh viên trong toàn trường.

3. Số liệu phục vụ bạn đọc trong năm học

Thư viện trường đang tổ chức phục vụ theo hình thức là kho đóng, với tổng số lượng bạn đọc đến thư viện trong năm học: 24.462 lượt và tổng số lượt tài liệu phục vụ trong năm 31.964 lượt. Trong đó số lượt tài liệu phục vụ tại chỗ khoảng 7415 lượt, số lượt tài liệu mượn trả 24.549 lượt

4. Phần mềm thư viện (Ilib)

Thư viện đang sử dụng phần mềm quản lý thư viện Ilib phiên bản 4.6 do Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên hỗ trợ. Năm 2012 thư viện bắt đầu sử dụng phần mềm này, các cán bộ đã được tập huấn đầy đủ và hiện đang sử dụng thành thạo phần mềm này. Số sách đã được biên mục đưa vào quản lý  được 19.480 cuốn.

5. Các hoạt khác của thư viện :

Để công tác phục vụ bạn đọc của Thư viện thực sự có hiệu quả trong thời gian qua Thư viện rất chú trọng:

Bổ sung nguồn vốn tài liệu đầy đủ và phong phú các sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên ngành, đa dạng về thể loại các tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử, bổ sung tài liệu phù hợp với nhu cấu của giảng viên và sinh viên phù hợp với ngành nghề đào tạo của nhà trường.

Tổ chức các hệ thống phòng đọc với kho tài liệu tra cứu, tài liệu tham khảo, các sách chuyên ngành Y Dược, phòng đọc báo tạp chí, luận án, luận văn, phòng đọc báo tạp chí nội, ngoại văn.

Phòng đọc mạng Internet trang bị máy tính có tốc độ cao, tạo mọi điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với công nghệ thong tin, tiếp cận khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin điện tử.

Giới thiệu sách mới bằng trực quan, thông báo các thư mục chuyên đề

Với sự phong phú về tài liệu, một không gian thoáng mát, yên tĩnh, sự nhiệt tình và niềm nở của cán bộ thư viện. Chúng tôi hy vọng thư viện trường là điểm đến thường xuyên của các bạn sinh viên.