Tin tức nổi bật:
Thủ tục hành chính
Số TT Tiêu đề Đơn vị ban hành Xem trước Tải về
1 Quyết định ban hành bộ Thủ tục hành chính Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
2 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHYD Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
3 Quy định về chế độ làm việc đối với nhà giáo của nhà trường Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
4 PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
5 Bộ thủ tục hành chính Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
6 Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Xem Tải về