Thứ 2, ngày 27/03/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Lịch họp hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số B2014-TN04-01 do PGS.TS. Nguyễn Quý Thái làm chủ nhiệm

26/03/2017 20:03:18 - Lượt xem: 15

Chương trình xét duyệt đề cương đề tài KH&CN cấp Trường năm 2017

28/02/2017 10:55:42 - Lượt xem: 288

Thông báo về việc Thống kê, quy đổi bài báo khoa học tính giờ giảng tháng 12 năm 2016

07/12/2016 10:04:45 - Lượt xem: 913

Quyết định và hướng dẫn tính giờ Nghiên cứu Khoa học

05/12/2016 10:19:51 - Lượt xem: 889

Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm công trình

22/11/2016 10:09:15 - Lượt xem: 1725

Hướng dẫn thanh quyết toán cấp Trường

15/11/2016 14:23:38 - Lượt xem: 1583

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2017

11/10/2016 10:48:25 - Lượt xem: 1023

Thông báo mức kinh phí đề tài cấp Trường theo sản phẩm bài báo

11/10/2016 09:52:15 - Lượt xem: 1373

Thông báo số 1-Hội nghị Khoa học Quốc tế thường niên lần thứ XIV & Khóa Đào tạo lần thứ I của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế

22/09/2016 07:34:54 - Lượt xem: 1726

Thông báo hoàn thành nhiệm vụ KH&CN năm 2016 và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN

09/09/2016 16:36:20 - Lượt xem: 857

Kết quả xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường năm 2016

03/08/2016 08:06:17 - Lượt xem: 1402

Hội nghị rối loạn nhịp tim toàn quốc lần thứ III

12/07/2016 00:15:15 - Lượt xem: 1439

Thông báo Hội nghị Khoa học chuyên đề về Ung thư Gan toàn quốc lần thứ nhất

12/07/2016 00:09:33 - Lượt xem: 906

Thông báo lần 1 Hội nghị chuyên ngành thần kinh Thái Nguyên năm 2016

11/07/2016 23:50:33 - Lượt xem: 804

Kết quả xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường năm 2016

22/03/2016 14:08:36 - Lượt xem: 913