Thứ 6, ngày 13/12/2019
  • Tiếng Việt
  • English

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 284 đường Lương Ngọc Quyến TP Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 2083 852.671

Email: info@tump.edu.vn


Phòng Hành chính - Tổ chức

Điện thoại: (+84) 2083 859.721

Email: info@tump.edu.vn


Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại: (+84) 2083 750.111

Email: info@tump.edu.vn