Tin tức nổi bật:
Chuẩn đầu ra

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra năm 3 CTĐT bác sĩ y khoa

05/07/2019 07:16:11 - Lượt xem: 37631

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra năm 3 CTĐT bác sĩ y khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra năm 2 CTĐT bác sĩ y khoa

05/07/2019 07:12:17 - Lượt xem: 1048

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra năm 2 CTĐT bác sĩ y khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết

Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tin học và ngoại ngữ

20/12/2017 16:40:37 - Lượt xem: 3291

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên

20/12/2017 16:39:25 - Lượt xem: 1501