Thứ 6, ngày 15/11/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Chuẩn đầu ra

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra năm 3 CTĐT bác sĩ y khoa

05/07/2019 07:16:11 - Lượt xem: 13303

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra năm 3 CTĐT bác sĩ y khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra năm 2 CTĐT bác sĩ y khoa

05/07/2019 07:12:17 - Lượt xem: 974

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra năm 2 CTĐT bác sĩ y khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết

Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tin học và ngoại ngữ

20/12/2017 16:40:37 - Lượt xem: 3225

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên

20/12/2017 16:39:25 - Lượt xem: 1453