Thứ 2, ngày 29/05/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Thủ tục hành chính
Số TT Tiêu đề Đơn vị ban hành Xem trước Tải về
1 Thử nghiệm Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
2 Quyết định ban hành bộ Thủ tục hành chính Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
3 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐHYD Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
4 Quy định về chế độ làm việc đối với nhà giáo của nhà trường Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
5 PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về
6 Bộ thủ tục hành chính Phòng Hành chính - Tổ chức Xem Tải về