Tin tức nổi bật:
Đào tạo Sau đại học

Thông báo thay đổi thời gian Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

02/03/2021 21:18:30 - Lượt xem: 80

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và tiến sĩ

02/03/2021 14:11:14 - Lượt xem: 267

Thông báo về việc thay đổi phòng họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

22/02/2021 08:49:29 - Lượt xem: 383

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

19/02/2021 15:14:10 - Lượt xem: 370

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

Chi tiết

Thông tin luận án của NCS Lê Thị Kim Dung

20/01/2021 08:26:16 - Lượt xem: 302

Phòng Đào tạo kính gửi thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Kim Dung;

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2020

14/12/2020 09:44:20 - Lượt xem: 1220

Kết quả thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2020

Chi tiết

Đề án và chỉ tiêu tuyển sinh Sau Đại Học năm 2020

05/12/2020 10:38:02 - Lượt xem: 2307

Thông tin về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Mạnh Quỳnh

24/10/2020 09:38:53 - Lượt xem: 316

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức Bảo vệ Luận án tiến sĩ y học cấp Trường cho NCS. Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

24/10/2020 09:25:57 - Lượt xem: 2571

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

Chi tiết

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Mạnh Quỳnh

25/09/2020 10:09:16 - Lượt xem: 516

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên kính gửi thông tin luận án của NCS. Nguyễn Mạnh Quỳnh

Chi tiết

Lịch thi Tốt nghiệp Sau đại học năm 2020

21/09/2020 11:06:00 - Lượt xem: 487

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi Tốt nghiệp Sau đại học năm 2020

Chi tiết

Danh sách dự thi tuyển sinh Sau đại học 2020.

17/09/2020 15:02:59 - Lượt xem: 1683

Bộ phận Sau đại học, Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách dự thi tuyển sinh Sau đại học 2020

Chi tiết

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2020

15/09/2020 15:57:19 - Lượt xem: 1726

Bộ phận Sau đại học, Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết

Lịch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2020

04/09/2020 15:16:33 - Lượt xem: 919

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo lịch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2020 (CKII-K12, CKI-K22, BSNT-K11)

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh CKII, CKI và BSNT năm 2020

04/09/2020 15:13:06 - Lượt xem: 2045

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển sinh CKII, CKI và BSNT năm 2020

Chi tiết