Thứ 7, ngày 20/01/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Đào tạo Sau đại học

Thông tin về buổi bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Lê Thị Thu Hiền

10/01/2018 08:10:34 - Lượt xem: 1028

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức buổi Bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Lê Thị Thu Hiền

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018 của ĐHTN

11/12/2017 12:08:35 - Lượt xem: 393

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Thu Hiền

08/12/2017 07:54:43 - Lượt xem: 276

Thông tin về buổi bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Chung

04/12/2017 20:02:09 - Lượt xem: 225

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Văn Chung

Chi tiết

Lịch Thi Tuyển sinh CKII (Đợt 2) năm 2017

23/11/2017 08:31:35 - Lượt xem: 250

Thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Chung

31/10/2017 16:16:46 - Lượt xem: 362

Thông báo tuyển sinh Chuyên Khoa II 2017 (Đợt 2)

16/10/2017 13:31:41 - Lượt xem: 469

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Thanh Hoa

07/10/2017 14:09:23 - Lượt xem: 503

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học năm 2017

26/09/2017 14:01:08 - Lượt xem: 1358

Lịch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2017

24/08/2017 07:53:42 - Lượt xem: 1296

Toàn văn luận án NCS Lê Thị Thanh Hoa

18/08/2017 07:13:17 - Lượt xem: 1013

Trang thông tin luận án của NCS Lê Thị Thanh Hoa

18/08/2017 07:13:05 - Lượt xem: 959

Lich thi tuyển sinh Sau đại học 2017

14/08/2017 09:50:49 - Lượt xem: 1604

Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm học 2017

20/07/2017 15:04:08 - Lượt xem: 3213

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt II năm 2017

27/06/2017 14:06:17 - Lượt xem: 3124