Tin tức nổi bật:
Đào tạo Sau đại học

Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

27/07/2021 08:53:28 - Lượt xem: 627

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

Chi tiết

Đính chính thông tin về Buổi Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh

20/07/2021 16:47:44 - Lượt xem: 253

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc hoãn tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ Y học cấp Trường cho NCS Nguyễn Hoàng Quỳnh.

Chi tiết

Thông tin về Buổi bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh

09/07/2021 14:16:26 - Lượt xem: 172

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên kính gửi thông tin về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh

Chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Bùi Duy Hưng, K11, Chuyên ngành: YTCC

01/07/2021 16:57:05 - Lượt xem: 180

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Thông tin luận án của NCS. Bùi Duy Hưng, K11, Chuyên ngành: YTCC

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng

18/06/2021 14:19:35 - Lượt xem: 277

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng

Chi tiết

Đề án chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2021

28/05/2021 08:54:08 - Lượt xem: 2368

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Đề án chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2021

25/05/2021 14:17:38 - Lượt xem: 5637

Thông báo lịch dự kiến bảo vệ đề cương Cao học K24

20/05/2021 08:48:42 - Lượt xem: 325

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh

15/04/2021 15:14:40 - Lượt xem: 532

Tên luận án: " Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang".

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và tiến sĩ

02/03/2021 15:19:46 - Lượt xem: 1297

Thông báo thay đổi thời gian Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

02/03/2021 14:34:17 - Lượt xem: 333

Thông báo về việc thay đổi phòng họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

22/02/2021 15:20:29 - Lượt xem: 666

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

19/02/2021 15:20:35 - Lượt xem: 746

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

Chi tiết

Thông tin luận án của NCS Lê Thị Kim Dung

20/01/2021 14:33:26 - Lượt xem: 566

Phòng Đào tạo kính gửi thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Kim Dung;

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2020

14/12/2020 09:44:20 - Lượt xem: 1732

Kết quả thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2020

Chi tiết