Tin tức nổi bật:
Quyết định - Thông báo

Thông báo kết quả thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II đợt 1 năm 2024

19/07/2024 23:07:27 - Lượt xem: 737

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II đợt 1 năm 2024

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2024

26/04/2024 11:05:28 - Lượt xem: 906

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2024

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

20/04/2024 10:27:43 - Lượt xem: 6189

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

01/03/2024 10:27:03 - Lượt xem: 3752

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển sau đại học đặc thù ngành y tế đợt 2 năm 2023

27/12/2023 11:30:33 - Lượt xem: 1476

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc công nhận trúng tuyển sau đại học đặc thù ngành y tế đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/12/2023 11:30:40 - Lượt xem: 3029

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

15/12/2023 11:30:36 - Lượt xem: 1538

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Kế hoạch thi tốt nghiệp CKI khóa 26 năm 2023

11/12/2023 18:14:23 - Lượt xem: 874

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp CKI khóa 26 năm 2023

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

08/12/2023 11:10:54 - Lượt xem: 2016

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2023

22/11/2023 11:30:49 - Lượt xem: 2662

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2023

Chi tiết

Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 10 năm 2023

07/11/2023 11:31:16 - Lượt xem: 1470

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 10 năm 2023

Chi tiết

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2023)

01/11/2023 11:31:20 - Lượt xem: 2673

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2023)

Chi tiết

Thông báo tổ chức đào tạo học phần bổ sung cho đối tượng thi chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Xét nghiệm Y học

24/10/2023 11:18:06 - Lượt xem: 956

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tổ chức đào tạo học phần bổ sung cho đối tượng thi chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Xét nghiệm Y học

Chi tiết

Thông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

29/09/2023 11:31:47 - Lượt xem: 1754

Trương Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/09/2023 11:31:57 - Lượt xem: 23765

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết