Tin tức nổi bật:
Quyết định - Thông báo

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2022 (Đợt 2)

16/09/2022 15:02:12 - Lượt xem: 4668

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2022 (Đợt 2)

Chi tiết

Thông báo về việc thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 9 năm 2022

14/09/2022 20:48:41 - Lượt xem: 601

Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, đợt thi tháng 9 năm 2022

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa II, Chuyên khoa I năm 2022

19/08/2022 16:35:22 - Lượt xem: 2235

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa II, Chuyên khoa I năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

19/08/2022 15:56:08 - Lượt xem: 1175

Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

19/08/2022 15:53:44 - Lượt xem: 539

Đại học Thái Nguyên thông báo Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Chi tiết

Danh sách thí sách dự thi Sau đại học năm 2022 đối tượng Chuyên khoa I

17/08/2022 15:53:02 - Lượt xem: 1822

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách thí sách dự thi Sau đại học năm 2022 đối tượng Chuyên khoa I

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, ngày thi dự kiến 10/9/2022

15/08/2022 10:29:06 - Lượt xem: 450

Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch về việc tổ chức thi đánh giá và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ

Chi tiết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2022

10/08/2022 16:14:03 - Lượt xem: 1267

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2022

Chi tiết

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

11/07/2022 15:42:20 - Lượt xem: 5546

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

11/07/2022 15:11:56 - Lượt xem: 3496

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập của chương trình đào tạo đại học, sau đại học

30/06/2022 14:26:44 - Lượt xem: 633

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập của chương trình đào tạo đại học, sau đại học

Chi tiết

Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường

30/06/2022 14:22:45 - Lượt xem: 471

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường

Chi tiết

Ban hành Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau đại học và Đại học năm học 2021-2022

30/06/2022 14:16:50 - Lượt xem: 938

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau đại học và Đại học năm học 2021-2022

Chi tiết

Công nhận học viên đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

29/06/2022 16:22:14 - Lượt xem: 645

Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận học viên đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

Chi tiết

Thông báo về việc nộp đề cương ôn tập và dạng thức đề thi TS SĐH năm 2022

23/06/2022 14:23:18 - Lượt xem: 1413

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc nộp đề cương ôn tập và dạng thức đề thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết