Tin tức nổi bật:
Quyết định - Thông báo

Thông báo về việc nộp đề cương ôn tập và dạng thức đề thi TS SĐH năm 2022

23/06/2022 14:23:18 - Lượt xem: 1311

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc nộp đề cương ôn tập và dạng thức đề thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2022

15/06/2022 11:32:46 - Lượt xem: 9232

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2022, cụ thể như sau:

Chi tiết

Ban hành Quy định quy trình xét tuyển trong các kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 10:28:13 - Lượt xem: 778

Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định quy trình xét tuyển trong các kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

24/03/2022 10:42:51 - Lượt xem: 623

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

24/03/2022 10:38:36 - Lượt xem: 942

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Chi tiết

Kế hoạch trả bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2021

19/01/2022 14:03:51 - Lượt xem: 897

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch trả bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2021

Chi tiết

Danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

07/12/2021 11:21:09 - Lượt xem: 2307

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

02/12/2021 10:45:36 - Lượt xem: 3373

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

24/11/2021 09:50:56 - Lượt xem: 2788

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển sinh CKII, CKI và BSNT năm 2021

Chi tiết

Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh sau đại học năm 2021

10/11/2021 09:51:37 - Lượt xem: 3337

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh bổ sung sau đại học năm 2021

10/11/2021 09:51:03 - Lượt xem: 3032

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh bổ sung sau đại học trình độ Chuyên khoa I, Bác sĩ nội trú năm 2021 như sau:

Chi tiết

Thông báo triển khai hoạt động ôn thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

10/11/2021 08:40:32 - Lượt xem: 2015

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo triển khai hoạt động ôn thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức chính quy ngành Dược học năm 2021 (đợt 2)

01/11/2021 16:10:40 - Lượt xem: 998

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức chính quy ngành Dược học năm 2021 (đợt 2)

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

27/07/2021 08:53:28 - Lượt xem: 1252

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

Chi tiết

Đề án chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2021

28/05/2021 08:54:08 - Lượt xem: 3472

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Đề án chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2021

Chi tiết