1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

- Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà điều hành 11 tầng - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

- Điện thoại:  (+84) 280 3854501

- Lãnh đạo đơn vị: ThS. Hà Thế Duy - Bí thư Đoàn Trường

- Email: doanthanhnien@tump.edu.vn

- Website: http://doantn.tump.edu.vn/

 

ThS. Hà Thế Duy - Bí thư

 

ThS. Nguyễn Xuân Thành - Phó bí thư

 

ThS. Hoàng Minh Nam - Phó bí thư

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, sinh viên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên, sinh viên  thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về xây dựng quy chế, chính sách cho Đoàn viên thanh niên, sinh viên. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, sinh viên.

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên, sinh viên, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc;

-  Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, sinh viên nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

- Tập hợp thanh niên, sinh viên, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Phối hợp với nhà trường, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng Đoàn, Hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền

 3. Thông tin Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Hà Thế Duy Bí thư hatheduy@tump.edu.vn
2 Nguyễn Xuân Thành Phó bí thư nguyenxuanthanh@tump.edu.vn
3 Hoàng Minh Nam Phó bí thư hoangminhnam@tump.edu.vn
4 Phùng Thuỷ Tiên UV Ban thường vụ phungthuytien@tump.edu.vn
5 Nguyễn Đức Thắng UV Ban thường vụ nguyenducthang@tump.edu.vn
6 Trần Nhân Duật UV Ban thường vụ trannhanduat@tump.edu.vn
7 Hà Duy Khánh UV Ban thường vụ haduykhanh@tump.edu.vn

4. Lịch sử hình thành

Vào những năm 60 của Thế kỷ trước, khi trường tiền thân của trường Đại học Y Dược là Trường  Trung cấp Y sỹ Việt Bắc, sơ tán kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại xã Ôn Lương, Phú Lương tỉnh Bắc Thái (Nay là Thái Nguyên), Đoàn TNLĐ trường đã được thành lập. BCH Đoàn TNLĐ nhà trường đã luôn luôn được duy trì và người Bí thư Đoàn cuối cùng của thời kỳ đó, cũng là Bí thư Đoàn đầu tiên của BCH Đoàn Phân Hiệu Đại học Y khoa Miến Núi là đồng chí Nguyễn Đức Thặng. Trải qua những năm cực kỳ gian khổ của nhà trường sơ tán sâu hơn nữa lên xã Tân Tri  huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Đoàn trường luôn luôn  phát triển về số lượng lên trên hàng ngàn đoàn viên và lúc nào cũng  đi đầu gánh vác mọi nhiệm vụ nặng nề nhất cho công tác di chuyển người và cơ sở vật chất phục vụ công tác  đào tạo của nhà trường, vượt khỏi dốc Pù Đồn vô cùng gian khó, bảo mật phòng gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn trường vững vàng đào tạo những khóa chuyển tiếp y sỹ  lên Đại học Y khoa đầu tiên của trường.  Tại Tân Tri cũng là nơi chuẩn bị chiêu sinh  khóa sinh viên chính quy thứ nhất cho Phân hiệu Đại học y khoa Miền Núi. Khi khóa sinh viên đầu của Phân hiệu Đại học Y khoa Miền Núi được chiêu sinh cũng là lúc nhà trường được chuyển  từ Tân Tri về La Hiên, Võ Nhai và  nhiều địa điểm sơ tán như Phổ Yên, Phú Lương, Đại Từ thuộc Bắc Thái. Những Bí thư  Đoàn từ khóa đại hội lần thứ hai của Phân hiệu Đại  học Y khoa Miền Núi như BS Vi Văn  Đô, BS Hứa Kim Thưởng,  đã tiếp tục xây dựng cơ sở Đoàn tại La Hiên và các cơ sở sơ tán như thế rồi  dần dần trụ sở của Đoàn cũng chuyền về thành phố Thái Nguyên. Đ/c Đỗ Kháng Chiến, đ/c Trần Đăng Dương, đ/c Phan Văn Các, đ/c  Cao Chu Toàn, đ/c  Nguyễn Trọng Cẩn,  đ/c Nguyễn Minh Phú, đ/c Đặng Tiến Hoạt, đ/c  Nguyễn Văn Chí, đ/c Trần Bảo Ngọc, Đ/c Tai Quốc Bản, đ/c Tạ Quang Hùng, đ/c Nguyễn Quang Đông ... là những tiếp tục lãnh đạo, xây dựng công tác Đoàn tại nơi trường đóng ở TP Thái nguyên hôm nay.

 Đoàn trường Đại học Y Dược đã có thời gian gần  20  năm là tổ chức Đoàn chung thống nhất giữa trường Đại học Y khoa Thái nguyên và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái nguyên,  trực thuộc Thành đoàn TP Thái nguyên  và tỉnh đoàn Bắc Thái.  Tổ chức đoàn là tổ chức thực hiện hợp nhất đầu tiên giữa Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Cho đến năm 1994, do yêu cầu của tổ chức Đoàn của hai đơn vị mới tách ra.

Sự phát triển hoạt động công tác Đoàn luôn bám rất sát với những hoạt động chính trị của Đảng. Hơn 40 năm trước đây, từ những thập kỷ 70 của thế kỷ trước nhiều lần Đoàn trường đã có những cuộc ra quân đi khai hoang phục hóa ở Nông trường Sông Cầu, đi xây mương máng  Hồ Núi Cốc, đi xây dựng đập thủy  điện Nậm Cắt và cuộc ra quân vĩ đại đi xây dựng phòng tuyến phía Bắc chống quân Trung Quốc xâm lược Tháng Ba năm 1979. Những con hào mà tiểu đoàn thanh niên sinh viên  Y khoa tham gia đào đắp ở Văn Quan, Khánh Khê, Lạng Sơn  cho đến nay vẫn còn giá trị về nhiều mặt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, Đoàn trường Đại học Y –Dược Thái nguyên đã luôn xứng đáng với truyền thống của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển nhà trường

5. Hoạt động và thành tích đã đạt được

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Đoàn cấp trên và sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị bạn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, liên tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động thiết thực hiệu quả. Kể từ khi thành lập đến nay, cùng với sự phát triển đi lên không ngừng của nhà trường, Đoàn trường cũng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, nội dung các phong trào. Đoàn Thanh niên là nơi tổ chức rèn luyện bồi dưỡng về tư tưởng, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, vận động tuổi trẻ nhà trường “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , khuyến khích động viên, học sinh, sinh viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, luôn hướng đoàn viên thanh niên vào các hoạt động văn, thể, mỹ, công tác xã hội tình nguyện...Đoàn thanh niên là nơi giới thiệu cho chi uỷ, Đảng uỷ những hạt nhân ưu tú có động cơ phấn đấu vào Đảng chính đáng.

Các hoạt động bổ ích luôn được Đoàn trường tổ chức như: hội thi, hội thảo chuyên môn về học tập, thảo luận chuyên đề, cuộc thi tin học, ngoại ngữ, hội thi Cán bộ Đoàn giỏi, các giải đấu thể thao, hội diễn văn nghệ...thu hút được đông đảo sinh viên tham gia. Đoàn viên, sinh viên nhà trường luôn chấp hành tốt chỉ thị Hai không với bốn nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Kết quả học tập hàng năm của học sinh sinh viên nhà trường luôn đạt trên 60% khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp gần 100%, tỷ lệ xếp bằng Giỏi đạt xấp xỉ 7% ở mỗi khoá tốt nghiệp. Các phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ được tổ chức đều đặn nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh sinh viên nhà trường, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Tuổi trẻ nhà trường luôn thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ như duy trì hoạt động các Câu lạc bộ tình nguyện (đến nay đã có 14 Câu lạc bộ đang được hoạt động có hiệu quả), điển hình nhất là Đội thanh niên an ninh xung kích, CLB Ngoại ngữ, CLB tình nguyện hiến máu... ngoài ra là các hoạt động tình nguyện hè, khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Việc duy trì đều đặn hoạt động của các Câu lạc bộ tình nguyện sẽ là một hình thức hoạt động mới của tuổi trẻ khi hình thức đào tạo chuyển sang tín chỉ. Công tác bồi dưỡng giáo dục để mỗi Đoàn viên sinh viên phấn đấu trở thành Đảng viên luôn nhận được sự quan tâm từ nhiều phía. Hàng năm, Đoàn trường giới thiệu cho Đảng bộ hàng trăm Đoàn viên ưu tú và số sinh viên được kết nạp Đảng luôn đạt số 80 trở lên, đứng đầu trong các đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên.

Chính nhờ những thành tích xuất sắc đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường đã vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng vào dịp Đại hội Đoàn trường khoá XVI nhiệm kỳ 2012 – 2014. Ngoài ra Đoàn thanh niên nhà trường còn vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý khác:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006.

- Cờ mang chân dung Bác do Trung ương Đoàn trao tặng (1982-1989).

- Cờ khen thưởng ba năm dẫn đầu khối các trường Đại học, Can đẳng (1999, 2002).

- Cờ thi đua của tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

- Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân và tập thể.

- Bằng khen của tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

- Bằng khen giai đoạn 2003-2008 của Trung ương Đoàn

- Liên tục đạt danh hiệu Cơ sở Đoàn vững mạnh, đơn vị dẫn đầu phong trào Đoàn