Thứ 5, ngày 22/02/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Học sinh - Sinh viên

Thông báo thực hiện chế độ chính sách kỳ II năm học 2017 - 2018

22/01/2018 23:33:06 - Lượt xem: 185

Thông báo về việc hoàn trả học phí 4 tháng cho sinh viên các lớp năm cuối năm học 2017-2018

22/01/2018 00:00:35 - Lượt xem: 93

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2 lần 1 năm 2018

05/01/2018 13:25:22 - Lượt xem: 294

Thông báo đóng Bảo hiểm y tế HSSV năm 2018

15/12/2017 15:07:45 - Lượt xem: 362

Tổng hợp tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

29/11/2017 14:45:37 - Lượt xem: 219

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016

29/11/2017 14:41:16 - Lượt xem: 177

Quyết định về việc cấp Trợ cấp xã hội đợt 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ CQ đang học tại trường

21/11/2017 15:01:51 - Lượt xem: 142

Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2015

21/11/2017 10:35:30 - Lượt xem: 173

Quyết định hoàn trả học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017

01/09/2017 15:26:21 - Lượt xem: 1277

Quyết định chi quà quốc khánh cho lưu học sinh lào và Campuchia

01/09/2017 15:13:58 - Lượt xem: 1945

Thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kì I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại trường

31/08/2017 07:51:37 - Lượt xem: 1303

Kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2017-2018

28/08/2017 21:42:27 - Lượt xem: 851

Kế hoạch phát bằng năm 2017

25/07/2017 07:10:58 - Lượt xem: 1517

Danh sách sinh viên năm cuối được hoàn trả học phí 6 tháng năm học 16 - 17

20/07/2017 15:07:06 - Lượt xem: 1478

Thông báo sinh viên nợ sách

11/07/2017 20:36:42 - Lượt xem: 1666