Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2021-2022 cho SV đang học tại trường

20/06/2022 15:05:34 - Lượt xem: 206

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2021-2022 cho SV đang học tại trường

Chi tiết

Thông báo về việc Sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022

18/05/2022 08:40:02 - Lượt xem: 418

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc Sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022

Chi tiết

Quy trình xin thi, hoãn thi, chuyển ca thi, phúc khảo bài thi

18/04/2022 15:18:12 - Lượt xem: 145

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy trình xin thi, hoãn thi, chuyển ca thi, phúc khảo bài thi

Chi tiết

Quy định đánh giá kết quả học tập các CTĐT đại học, sau đại học

18/04/2022 15:07:31 - Lượt xem: 166

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập các CTĐT đại học, sau đại học

Chi tiết

Miễn phí, giảm học phí học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên

31/03/2022 10:09:18 - Lượt xem: 153

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn phí, giảm học phí học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên

31/03/2022 10:07:58 - Lượt xem: 156

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2022 cho sinh viên

31/03/2022 10:06:40 - Lượt xem: 160

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ học tập năm 2022 cho sinh viên

Chi tiết

Cấp trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên

31/03/2022 10:05:20 - Lượt xem: 107

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2022 cho lưu học sinh Lào diện Hiệp định (bổ sung)

24/03/2022 10:50:01 - Lượt xem: 250

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi tiền sinh hoạt phí năm 2022 cho lưu học sinh Lào diện Hiệp định (bổ sung)

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2021-2022 đối với sinh viên

04/03/2022 13:04:06 - Lượt xem: 903

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2021-2022 đối với sinh viên

Chi tiết

Chi tiền nhân ngày tết cổ truyền Việt Nam cho LHS Lào diện Hiệp định

14/01/2022 08:20:02 - Lượt xem: 297

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi tiền nhân ngày tết cổ truyền Việt Nam cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2022 cho LHS Lào diện Hiệp định

14/01/2022 08:18:06 - Lượt xem: 272

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi tiền sinh hoạt phí năm 2022 cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I, năm học 2021-2022 cho SV RHM K14

06/01/2022 16:46:55 - Lượt xem: 358

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I, năm học 2021-2022 cho SV RHM K14

Chi tiết

Miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ II, năm học 2020-2021 cho SV Hà Văn Chỉnh - lớp Y khoa K53H

23/12/2021 10:15:45 - Lượt xem: 394

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ II, năm học 2020-2021 cho SV Hà Văn Chỉnh - lớp Y khoa K53H

Chi tiết

Miễn, giảm học học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên đang học tại trường

23/12/2021 10:13:43 - Lượt xem: 346

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên đang học tại trường

Chi tiết