Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Chi quà Tết cổ truyền Bun Pi May cho LHS Lào và Tết Chaul Chnam Thmey cho LHS Campuchia đang học tại Trường

08/04/2021 13:47:38 - Lượt xem: 126

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc chi quà Tết cổ truyền Bun Pi May cho LHS Lào và Tết Chaul Chnam Thmey cho LHS Campuchia đang học tại Trường

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2021 cho Sinh viên

02/04/2021 17:06:46 - Lượt xem: 537

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành quyết định hỗ trợ học tập năm 2021 cho Sinh viên

Chi tiết

Ban hành quy định về HB dành cho Lưu học sinh

02/04/2021 17:04:21 - Lượt xem: 161

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành quy định về HB dành cho Lưu học sinh

Chi tiết

Quyết định nề việc miễn, giảm học phí đợt bổ sung học kỳ II, năm học 2020 -2021 cho 130 Sinh viên

02/04/2021 17:01:45 - Lượt xem: 252

Sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021

29/03/2021 14:31:58 - Lượt xem: 381

Thông báo Sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021

Chi tiết

Thông báo kế hoạch học tập và giảng dạy

09/03/2021 17:33:42 - Lượt xem: 642

Thông báo tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho SV, học viên cao học và NCS của ĐHTN

09/03/2021 08:04:57 - Lượt xem: 274

Thông báo vè việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho SV, học viên cao học và NCS của Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Miễn, giảm HP HK II năm 2020- 2021 cho SV

04/03/2021 08:21:59 - Lượt xem: 293

Quyết định về viêc miễn, giảm học phí học kì II năm 2020- 2021 cho SV

Chi tiết

Lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

04/03/2021 08:18:00 - Lượt xem: 188

Thông báo vè việc lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2021 cho LHS Lào diện Hiệp định

29/01/2021 08:19:43 - Lượt xem: 269

Thông báo về việc Chi tiền sinh hoạt phí năm 2021 cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 cho sinh viên

21/12/2020 07:54:02 - Lượt xem: 815

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 cho sinh viên

Chi tiết

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại trường

08/12/2020 08:58:22 - Lượt xem: 475

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại trường

Chi tiết

Công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên

04/12/2020 08:12:30 - Lượt xem: 406

Quyết định về việc Công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện hiệp định

04/12/2020 08:06:08 - Lượt xem: 232

Quyết định về việc chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện hiệp định

Chi tiết

Chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại trường

30/11/2020 09:32:14 - Lượt xem: 387

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại trường

Chi tiết