Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 cho sinh viên

21/12/2020 07:54:02 - Lượt xem: 452

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 cho sinh viên

Chi tiết

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại trường

08/12/2020 08:58:22 - Lượt xem: 333

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại trường

Chi tiết

Công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên

04/12/2020 08:12:30 - Lượt xem: 284

Quyết định về việc Công nhận điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện hiệp định

04/12/2020 08:06:08 - Lượt xem: 163

Quyết định về việc chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện hiệp định

Chi tiết

Chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại trường

30/11/2020 09:32:14 - Lượt xem: 241

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại trường

Chi tiết

Hỗ trợ học tập cho sinh viên năm thứ nhất

25/11/2020 13:34:50 - Lượt xem: 219

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ học tập cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV năm thứ nhất

18/11/2020 09:10:55 - Lượt xem: 577

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV năm thứ nhất

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện Hiệp định

09/11/2020 07:47:37 - Lượt xem: 225

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên năm thứ nhất

20/10/2020 16:36:14 - Lượt xem: 1261

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên năm thứ nhất.

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại Trường

02/10/2020 07:35:30 - Lượt xem: 1633

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại Trường

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

02/10/2020 07:32:17 - Lượt xem: 975

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Chi tiết

Cấp trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên

02/10/2020 07:28:25 - Lượt xem: 605

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên

Chi tiết

Kế hoạch triển khai hệ thống tin nhắn học đường năm học 2020-2021

23/09/2020 08:25:45 - Lượt xem: 371

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch triển khai hệ thống tin nhắn học đường năm học 2020-2021

Chi tiết

Thông báo tổng kết năm học 2019-2020

09/09/2020 07:30:19 - Lượt xem: 576

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của Nhà trường, Phòng CTHSSV thông báo tới CVHT và các lớp sinh viên toàn trường về việc triển khai Đại hội lớp và tổng kết năm học 2019-2020 như sau:

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

09/09/2020 07:26:15 - Lượt xem: 485

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

Chi tiết