Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên năm thứ nhất

20/10/2020 16:36:14 - Lượt xem: 593

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên năm thứ nhất.

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại Trường

02/10/2020 07:35:30 - Lượt xem: 1299

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại Trường

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

02/10/2020 07:32:17 - Lượt xem: 710

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Chi tiết

Cấp trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên

02/10/2020 07:28:25 - Lượt xem: 393

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên

Chi tiết

Kế hoạch triển khai hệ thống tin nhắn học đường năm học 2020-2021

23/09/2020 08:25:45 - Lượt xem: 234

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch triển khai hệ thống tin nhắn học đường năm học 2020-2021

Chi tiết

Thông báo tổng kết năm học 2019-2020

09/09/2020 07:30:19 - Lượt xem: 441

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của Nhà trường, Phòng CTHSSV thông báo tới CVHT và các lớp sinh viên toàn trường về việc triển khai Đại hội lớp và tổng kết năm học 2019-2020 như sau:

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

09/09/2020 07:26:15 - Lượt xem: 352

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2020-2021

Chi tiết

Chi quà nhân ngày Quốc khánh Việt Nam cho LHS Lào diện Hiệp định

01/09/2020 14:59:39 - Lượt xem: 271

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Chi quà nhân ngày Quốc khánh Việt Nam cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Thông báo thực hiện chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 đối với SV đang học tập trường

13/08/2020 13:46:39 - Lượt xem: 943

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 đối với Sinh viên đang học tập trường

Chi tiết

Công nhận điểm rèn luyện năm học 2019-2020 cho SV năm cuối

03/08/2020 08:03:45 - Lượt xem: 1058

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Công nhận điểm rèn luyện năm học 2019-2020 cho SV năm cuối

Chi tiết

Cấp học bổng bán phần danh cho lưu học sinh Lào tự túc Học kỳ I, năm học 2019-2020

02/07/2020 07:11:25 - Lượt xem: 523

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Cấp học bổng bán phần danh cho lưu học sinh Lào tự túc Học kỳ I, năm học 2019-2020

Chi tiết

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công tác của CVHT

27/05/2020 07:45:16 - Lượt xem: 688

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công tác của Cố vấn học tập

Chi tiết

Xóa tên sinh viên trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019-2020

25/05/2020 07:16:44 - Lượt xem: 600

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Xóa tên sinh viên trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019-2020

Chi tiết

Xóa tên SV Lý Thị Thùy trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II

22/05/2020 07:36:06 - Lượt xem: 843

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Xóa tên sinh viên Lý Thị Thùy trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II

Chi tiết

Cấp trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2019-2020 cho SV hệ Chính quy

22/05/2020 07:28:35 - Lượt xem: 426

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2019-2020 cho SV hệ Chính quy

Chi tiết