Thứ 7, ngày 07/12/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Học sinh - Sinh viên

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2018-2019

13/02/2019 07:57:29 - Lượt xem: 6836

Thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ chính quy diện ngân sách nhà nước đang học tại trường.

Chi tiết

Quyết định và danh sách sinh viên hưởng Trợ cấp xã hội đợt 1 năm học 2018 - 2019

07/11/2018 15:46:39 - Lượt xem: 6538

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định về việc Trợ cấp xã hội đợt 1 năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại trường

Chi tiết

Thông báo về việc thu chi phí đào tạo của lưu học sinh Lào, Campuchia nộp chi phí đào tạo năm học 2018 - 2019

07/11/2018 15:40:25 - Lượt xem: 6591

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc thu chi phí đào tạo của lưu học sinh Lào, Campuchia nộp chi phí đào tạo năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Quyết định và Danh sách sinh viên hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019

02/11/2018 08:38:44 - Lượt xem: 6443

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho 246 sinh viên đang học tại Trường

Chi tiết

Quyết định và Danh sách lưu học sinh Lào, Campuchia tự túc được cấp học bổng bán phần học kỳ ii năm học 2018 - 2019

02/11/2018 08:34:56 - Lượt xem: 6340

Cấp học bổng bán phần học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho 03 lưu học sinh Lào, Campuchia tự túc đang theo học tại Trường

Chi tiết

Quyết định và Danh sách sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí 4 tháng năm học 2018 - 2019

02/11/2018 08:28:25 - Lượt xem: 6668

Miễn giảm học phí 4 tháng (từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018) năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên ngày 23/10/2018 cho 734 sinh viên chính quy

Chi tiết

Danh sách sinh viên được hoàn trả học phí đợt bổ sung học kỳ II năm học 2017 - 2018

09/09/2018 15:12:32 - Lượt xem: 2565

Quyết định về việc hoàn trả học phí đợt bổ sung học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tại trường.

Chi tiết

Quyết định về việc hoàn trả học phí 6 tháng năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tại trường

27/07/2018 08:42:44 - Lượt xem: 1699

Hoàn trả học phí 06 tháng năm học 2017 - 2018 (từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2018) cho 701 sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tại Trường.

Chi tiết

Thông báo quy định về việc tuyển chọn và mời nam sinh viên tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa K45, Dược sĩ đại học K9 tập trung nghe phổ biến kế hoạch đào tạo đi sĩ quan dự bị năm 2018

29/06/2018 15:58:40 - Lượt xem: 2415

Thực hiện theo Quy định tại Công văn số 77/BGDĐT-GDQPAN ngày 9/4/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018

Chi tiết

Thông báo triển khai một số công việc của sinh viên năm cuối sau khi kết thúc thời gian đi thực tế tốt nghiệp

31/05/2018 07:08:39 - Lượt xem: 1727

Để chuẩn bị cho công tác tổng kết khóa học và xét công nhận tốt nghiệp, Ban giám hiệu yêu cầu các khoa, bộ môn, các GVCN - CVHT của các lớp sinh viên năm cuối và sinh viên các khóa, lớp: Y khoa CQ K45, Dược CQ K9, RHM K5, YHDP K6, CNĐD K11, Y liên thông K46, Dược liên thông K14 triển khai một số công việc sau

Chi tiết

Sổ tay sinh viên 2017

17/05/2018 15:42:52 - Lượt xem: 1799

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, hệ liên thông của trường.

Chi tiết

Sổ tay sinh viên 2016

17/05/2018 10:33:33 - Lượt xem: 1239

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, hệ liên thông của trường. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, đồng thời cũng là cuốn cẩm nang quan trọng nhất - tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập

Chi tiết

Sổ tay sinh viên 2015

17/05/2018 10:31:30 - Lượt xem: 1044

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, hệ liên thông của trường. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, đồng thời cũng là cuốn cẩm nang quan trọng nhất - tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập.

Chi tiết

Sổ tay sinh viên 2014

17/05/2018 10:17:47 - Lượt xem: 1029

Kế hoạch đăng kí học lại, thi lại môn học GDQP và AN năm học 2017-2018

23/04/2018 16:07:15 - Lượt xem: 2949

Thời gian đăng ký : - Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 26/05/2018 - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong giờ hành chính

Chi tiết