Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Chi tiền nhân ngày tết cổ truyền Việt Nam cho LHS Lào diện Hiệp định

14/01/2022 08:20:02 - Lượt xem: 103

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi tiền nhân ngày tết cổ truyền Việt Nam cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2022 cho LHS Lào diện Hiệp định

14/01/2022 08:18:06 - Lượt xem: 91

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi tiền sinh hoạt phí năm 2022 cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I, năm học 2021-2022 cho SV RHM K14

06/01/2022 16:46:55 - Lượt xem: 160

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I, năm học 2021-2022 cho SV RHM K14

Chi tiết

Miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ II, năm học 2020-2021 cho SV Hà Văn Chỉnh - lớp Y khoa K53H

23/12/2021 10:15:45 - Lượt xem: 197

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ II, năm học 2020-2021 cho SV Hà Văn Chỉnh - lớp Y khoa K53H

Chi tiết

Miễn, giảm học học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên đang học tại trường

23/12/2021 10:13:43 - Lượt xem: 157

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên đang học tại trường

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 cho 713 sinh viên đang học tại trường

23/12/2021 10:12:08 - Lượt xem: 152

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 cho 713 sinh viên đang học tại trường

Chi tiết

Thông báo tổng kết năm học 2020-2021

12/12/2021 21:09:29 - Lượt xem: 288

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tổng kết năm học 2020-2021

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 cho SV

29/11/2021 09:05:33 - Lượt xem: 238

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 cho SV

Chi tiết

Cấp trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho sinh viên

29/11/2021 08:59:19 - Lượt xem: 155

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2021 cho sinh viên năm thứ nhất

29/11/2021 08:55:57 - Lượt xem: 138

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ học tập năm 2021 cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên

25/11/2021 11:02:39 - Lượt xem: 317

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên

Chi tiết

Chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại Trường năm học 2021-2022

04/11/2021 13:50:40 - Lượt xem: 183

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại Trường năm học 2021-2022

Chi tiết

Cấp học bổng dành cho LHS Lào diện tự túc Học kỳ I, năm học 2020-2021

11/10/2021 16:18:00 - Lượt xem: 263

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Cấp học bổng dành cho LHS Lào diện tự túc Học kỳ I, năm học 2020-2021

Chi tiết

Chi quà nhân ngày Quốc khánh Việt Nam cho lưu học sinh Lào diện Hiệp định

30/08/2021 11:04:43 - Lượt xem: 415

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Chi quà nhân ngày Quốc khánh Việt Nam cho lưu học sinh Lào diện Hiệp định

Chi tiết

HỌC BỔNG VALLET

19/08/2021 08:04:31 - Lượt xem: 275

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Vallet

Chi tiết