Thứ 6, ngày 22/02/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Học sinh - Sinh viên

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2018-2019

13/02/2019 07:57:29 - Lượt xem: 87

Thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ chính quy diện ngân sách nhà nước đang học tại trường.

Chi tiết

Quyết định và danh sách sinh viên hưởng Trợ cấp xã hội đợt 1 năm học 2018 - 2019

07/11/2018 15:46:39 - Lượt xem: 498

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định về việc Trợ cấp xã hội đợt 1 năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại trường

Chi tiết

Thông báo về việc thu chi phí đào tạo của lưu học sinh Lào, Campuchia nộp chi phí đào tạo năm học 2018 - 2019

07/11/2018 15:40:25 - Lượt xem: 424

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc thu chi phí đào tạo của lưu học sinh Lào, Campuchia nộp chi phí đào tạo năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Quyết định và Danh sách sinh viên hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019

02/11/2018 08:38:44 - Lượt xem: 461

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho 246 sinh viên đang học tại Trường

Chi tiết

Quyết định và Danh sách lưu học sinh Lào, Campuchia tự túc được cấp học bổng bán phần học kỳ ii năm học 2018 - 2019

02/11/2018 08:34:56 - Lượt xem: 380

Cấp học bổng bán phần học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho 03 lưu học sinh Lào, Campuchia tự túc đang theo học tại Trường

Chi tiết

Quyết định và Danh sách sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí 4 tháng năm học 2018 - 2019

02/11/2018 08:28:25 - Lượt xem: 503

Miễn giảm học phí 4 tháng (từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018) năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên ngày 23/10/2018 cho 734 sinh viên chính quy

Chi tiết

Danh sách sinh viên được hoàn trả học phí đợt bổ sung học kỳ II năm học 2017 - 2018

09/09/2018 15:12:32 - Lượt xem: 1218

Quyết định về việc hoàn trả học phí đợt bổ sung học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tại trường.

Chi tiết

Quyết định về việc hoàn trả học phí 6 tháng năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tại trường

27/07/2018 08:42:44 - Lượt xem: 800

Hoàn trả học phí 06 tháng năm học 2017 - 2018 (từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2018) cho 701 sinh viên các lớp hệ chính quy đang học tại Trường.

Chi tiết

Thông báo quy định về việc tuyển chọn và mời nam sinh viên tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa K45, Dược sĩ đại học K9 tập trung nghe phổ biến kế hoạch đào tạo đi sĩ quan dự bị năm 2018

29/06/2018 15:58:40 - Lượt xem: 1298

Thực hiện theo Quy định tại Công văn số 77/BGDĐT-GDQPAN ngày 9/4/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018

Chi tiết

Thông báo triển khai một số công việc của sinh viên năm cuối sau khi kết thúc thời gian đi thực tế tốt nghiệp

31/05/2018 07:08:39 - Lượt xem: 883

Để chuẩn bị cho công tác tổng kết khóa học và xét công nhận tốt nghiệp, Ban giám hiệu yêu cầu các khoa, bộ môn, các GVCN - CVHT của các lớp sinh viên năm cuối và sinh viên các khóa, lớp: Y khoa CQ K45, Dược CQ K9, RHM K5, YHDP K6, CNĐD K11, Y liên thông K46, Dược liên thông K14 triển khai một số công việc sau

Chi tiết

Kế hoạch đăng kí học lại, thi lại môn học GDQP và AN năm học 2017-2018

23/04/2018 16:07:15 - Lượt xem: 1710

Thời gian đăng ký : - Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 26/05/2018 - Từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong giờ hành chính

Chi tiết

Quyết đinh về việc "Miễn giảm học phí 6 tháng năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ chính quy"

10/04/2018 10:48:01 - Lượt xem: 1010

Miễn giảm học phí cho 701 sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường (Có danh sách kèm theo) Thời gian hưởng 06 tháng (Từ tháng 01/2018 đến tháng 06/2018)

Chi tiết

Quyết đinh về việc "Trợ cấp xã hội đợt 2 - năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường "

10/04/2018 10:40:47 - Lượt xem: 868

Căn cứ kết luận tại cuộc họp xét thưởng chế độ chính sách học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên ngày 02/04/2018 của Trường Đại học Y Dược. Hiệu trưởng Trưởng Đại học Y Dược quyết định

Chi tiết

Quyết định về việc "Chi quà nhân ngày tết cổ truyền Bun Pi Mây cho lưu học sinh Lào và tết Chaul Chnam Thmey cho lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Trường"

10/04/2018 10:30:35 - Lượt xem: 912

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HS - SV về việc chi quà ngày tết cổ truyền Bun Pi Mây - Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho 24 lưu học sinh Lào và tết cổ truyền Chaul Chnam Thmey - Vương quốc Campuchia cho 08 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Trường

Chi tiết

Quyết định về việc "Hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ chính quy "

10/04/2018 10:30:11 - Lượt xem: 803

Căn cứ kết luận tại cuộc họp xét thưởng chế độ chính sách học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ chính quy ngày 02/04/2018 của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên ,theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HS - SV quyết định

Chi tiết