Tin tức nổi bật:
Thông báo

Thông báo sơ kết học kỳ I, năm học 2023-2024

14/03/2024 08:41:25 - Lượt xem: 604

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo sơ kết học kỳ I, năm học 2023-2024

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

01/02/2024 14:20:59 - Lượt xem: 585

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ 2 năm học 2023-2024

29/11/2023 15:08:13 - Lượt xem: 776

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ 2 năm học 2023-2024

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3)

13/11/2023 13:12:49 - Lượt xem: 774

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3)

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 cho SV (đợt 2)

13/11/2023 13:04:33 - Lượt xem: 611

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 cho SV (đợt 2)

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:35:42 - Lượt xem: 721

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:33:54 - Lượt xem: 625

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đợt 2

13/10/2023 02:52:34 - Lượt xem: 726

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đợt 2

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

13/10/2023 02:51:07 - Lượt xem: 588

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:49:15 - Lượt xem: 684

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:47:38 - Lượt xem: 641

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:45:59 - Lượt xem: 730

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:43:24 - Lượt xem: 678

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023

13/09/2023 16:27:10 - Lượt xem: 1083

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

26/08/2023 16:27:38 - Lượt xem: 825

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết