Tin tức nổi bật:
Thông báo

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên

28/11/2022 15:05:37 - Lượt xem: 558

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Cấp trợ cấp xã hội năm học 2022-2023 cho sinh viên

28/11/2022 15:03:39 - Lượt xem: 206

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên

28/11/2022 14:56:51 - Lượt xem: 306

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2022-2023 cho các lớp liên thông

19/10/2022 11:45:07 - Lượt xem: 1256

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2022-2023 cho các lớp liên thông

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2022-2023 đối với sinh viên

07/09/2022 15:46:34 - Lượt xem: 808

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2022-2023 đối với sinh viên

Chi tiết

Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường ĐHYD

07/09/2022 15:44:30 - Lượt xem: 206

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 1)

05/09/2022 17:01:38 - Lượt xem: 391

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 1)

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên lớp Răng hàm mặt K11

05/09/2022 16:59:11 - Lượt xem: 204

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên lớp Răng hàm mặt K11

Chi tiết

Chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Lào diện Hiệp định

05/09/2022 08:40:15 - Lượt xem: 192

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ I, năm học 2021-2022 cho Sinh viên (Đợt 2)

25/08/2022 14:31:45 - Lượt xem: 671

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ I, năm học 2021-2022 cho Sinh viên (Đợt 2)

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên Liên thông Y.K50B

25/08/2022 14:25:40 - Lượt xem: 574

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên Liên thông Y.K50B

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên RHM K9

25/08/2022 14:23:47 - Lượt xem: 288

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện Học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên RHM K9

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2021-2022 cho SV đang học tại trường

20/06/2022 15:05:34 - Lượt xem: 546

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2021-2022 cho SV đang học tại trường

Chi tiết

Thông báo về việc Sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022

18/05/2022 08:40:02 - Lượt xem: 733

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc Sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022

Chi tiết

Quy trình xin thi, hoãn thi, chuyển ca thi, phúc khảo bài thi

18/04/2022 15:18:12 - Lượt xem: 341

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy trình xin thi, hoãn thi, chuyển ca thi, phúc khảo bài thi

Chi tiết