Tin tức nổi bật:
Thông báo

Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ 2 năm học 2023-2024

29/11/2023 15:08:13 - Lượt xem: 211

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ 2 năm học 2023-2024

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3)

13/11/2023 13:12:49 - Lượt xem: 204

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3)

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 cho SV (đợt 2)

13/11/2023 13:04:33 - Lượt xem: 142

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 cho SV (đợt 2)

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:35:42 - Lượt xem: 257

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:33:54 - Lượt xem: 292

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đợt 2

13/10/2023 02:52:34 - Lượt xem: 281

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đợt 2

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

13/10/2023 02:51:07 - Lượt xem: 253

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:49:15 - Lượt xem: 294

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:47:38 - Lượt xem: 256

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:45:59 - Lượt xem: 320

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:43:24 - Lượt xem: 291

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng BS cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K8, K10

06/10/2023 10:29:53 - Lượt xem: 398

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng BS cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K8, K10

Chi tiết

Công nhận tố nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K10

06/10/2023 10:27:51 - Lượt xem: 335

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tố nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng cử nhận cho SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học K3

06/10/2023 10:26:05 - Lượt xem: 258

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng cử nhận cho SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học K3

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K10, K13, K14

05/10/2023 16:29:58 - Lượt xem: 225

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K10, K13, K14

Chi tiết