Tin tức nổi bật:
Thông báo

Thông báo về việc Sơ kết học kỳ I, năm học 2022-2023

05/05/2023 21:59:59 - Lượt xem: 366

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Sơ kết học kỳ I, năm học 2022-2023

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại Trường

07/04/2023 10:12:31 - Lượt xem: 365

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại Trường

Chi tiết

Cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

27/03/2023 11:26:49 - Lượt xem: 209

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

27/03/2023 11:26:42 - Lượt xem: 273

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

27/03/2023 11:26:37 - Lượt xem: 197

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

27/03/2023 11:26:32 - Lượt xem: 222

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại trường

15/03/2023 21:57:57 - Lượt xem: 334

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại trường

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên lớp liên thông YK50B (đợt 5)

14/03/2023 14:54:00 - Lượt xem: 315

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên lớp liên thông YK50B (đợt 5)

Chi tiết

Thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

14/02/2023 10:54:24 - Lượt xem: 476

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 2)

18/01/2023 15:41:35 - Lượt xem: 747

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 2)

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 4)

18/01/2023 08:38:34 - Lượt xem: 268

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 4)

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 2 đang học tại Trường

18/01/2023 08:36:58 - Lượt xem: 531

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 2 đang học tại Trường

Chi tiết

Kế hoạch công tác sinh viên năm học 2022-2023

16/01/2023 09:57:21 - Lượt xem: 461

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch công tác sinh viên năm học 2022-2023

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên các năm thứ 3, 4, 5, 6 đang học tại Trường

11/01/2023 09:49:24 - Lượt xem: 405

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên các năm thứ 3, 4, 5, 6 đang học tại Trường

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên

28/11/2022 15:05:37 - Lượt xem: 985

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết