DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Stt Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị Ghi chú
1 Nguyễn Đắc Trung Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Chủ tịch Hội đồng Trường
2 Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường Thành viên
3 Hà Thế Duy Bí thư Đoàn TN; Học viên Chuyên khoa I; đại diện người học Thành viên
4 Nguyễn Phương Sinh Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Nguyễn Trọng Hiếu Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó trưởng phụ trách bộ môn Nội Thành viên
6 Bùi Thanh Thủy Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Thành viên, Thư ký Hội đồng
7 Trần Văn Tuấn Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Thành viên
8 Trịnh Xuân Đàn Giảng viên cao cấp Bộ môn Giải phẫu học, Khoa Y học cơ sở Thành viên
9 Nguyễn Thị Phương Lan Trưởng phòng KHCN&HTQT, Giảng viên Bộ môn Y xã hội học Thành viên
10 Nguyễn Khánh Doanh Trưởng ban Hợp tác quốc tế - Đại học Thái Nguyên, đại diện Đại học Thái Nguyên Thành viên ngoài trường
11 Lê Ái Kim Anh Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Thành viên ngoài trường
12 Nguyễn Văn Đăng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Thành viên ngoài trường
13 Phan Văn Hiệu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI Thành viên ngoài trường
14 Nguyễn Đức Năng Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Năng & Partner Thành viên ngoài trường