DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Nhiệm kỳ 2020- 2025)

Stt Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị Ghi chú
1 Nguyễn Đắc Trung Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Trưởng phụ trách khoa YHCS Chủ tịch Công đoàn Trường; Phụ trách Hội đồng Trường Thành viên đương nhiên
2 Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng Nhà trường Thành viên đương nhiên
3 Trần Anh Vũ Ủy viên BTV Đoàn trường;Nghiên cứu sinh, đại diện người học Thành viên đương nhiên
4 Ông Nguyễn Kiều Giang Ủy viên BTV Đảng ủy; Phụ trách phòng Quản trị - Phục vụ Thành viên, đại diện giảng viên
5 Nguyễn Phương Sinh Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó trưởng phòng Đào tạo Thành viên, đại diện giảng viên
6 Nguyễn Trọng Hiếu Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo Thành viên, đại diện giảng viên
7 Bùi Thanh Thủy Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Thành viên, đại diện giảng viên
8 Trần Văn Tuấn Ủy viên BBCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Dược Thành viên, đại diện giảng viên
9 Trịnh Xuân Đàn Giảng viên cao cấp Bộ môn Giải phẫu học, Khoa Y học cơ sở Thành viên, đại diện giảng viên
10 Nguyễn Thị Phương Lan Phó trưởng Phụ trách phòng KHCN&HTQT Phụ trách bộ môn Y xã hội học Thành viên, đại diện giảng viên
11 Nguyễn Khánh Doanh Trưởng ban Hợp tác quốc tế - Đại học Thái Nguyên, đại diện Đại học Thái Nguyên Thành viên ngoài trường
12 Lê Ái Kim Anh Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên Thành viên ngoài trường
13 Nguyễn Văn Đăng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Thành viên ngoài trường
14 Phan Văn Hiệu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI Thành viên ngoài trường
15 Nguyễn Đức Năng Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Năng & Partner Thành viên ngoài trường