1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Phòng Quản trị - Phục vụ

- Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 11 tầng Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, số 284 đường Lương Ngọc Quyến – TP. Thái Nguyên

- Thông tin lãnh đạo đơn vị :

TS Nguyễn Xuân Hoà – Phó Trưởng phòng- Phụ trách phòng

TS Nông Phúc Thắng - Phó trưởng phòng

 2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng:

- Phòng Quản trị - Phục vụ của Trường và các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về mọi hoạt động trong lĩnh vực vật tư, thiết bị quản trị, phục vụ đơn vị.

- Tham mưu giúp Thủ trưởng đơn vị trong công tác đầu tư, quản lý và khai thác  có hiêu quả tài sản, thiết bị, phương tiện... từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn vốn hợp pháp khác.

- Quản lý, giám sát, theo dõi việc bảo quản, sử dụng, khai thác hệ thống tài sản, thiêt bị ,vật tư của đơn vị.

- Đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất, vật tư, trang thiết bị, trang thiết bị trong đơn vị theo kế hoạch được phê duyệt.

2.2. Nhiệm vụ:

Công tác Quản trị - Phục vụ

- Quản lý đất đai bao gồm hồ sơ sử dụng đất, nhà, xưởng và các công trình xây dựng khác trong phạm vi đơn vị quản lý.

- Tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị đề suất lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, chống xuống cấp, xây dựng mới các công trình có giá trị dưới 100 triệu đồng theo sự phân cấp của Đại học Thái Nguyên.

- Quản lý các công tác phục vụ công của đơn vị như điện nước, phương tiện vận chuyển, công tác y tế, nhà trẻ mẫu giáo, nhà ăn tập thể... theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị.

-Tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị và trực tiếp chỉ đạo việc tôn tạo cảnh quan, hoa viên cây cảnh và vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo khuôn viên nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp. - Giúp thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo các công tác về an toàn và bảo hộ lao động như: Soạn thảo nội dung làm việc trong các phòng thí nghiệm, quy trình kỹ thuật sử dụng  các thiết bị áp lực, bức xạ và hóa chất độc hại...,Quản lý hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa, công tác phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ...

- Tham mưu giúp thủ tưởng đơn vị soạn thảo và ban hành các quy định và định mức, tiêu chuẩn sử dụng điện, nước, phòng làm việc, xăng xe, điện thoại và các loại vật tư, thiết bị phục vụ cho mọi hoạt động của nhà trường.

Công tác thiết bị vật tư:

- Tham mưu giúp Thủ trưởng xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của đơn vị về công tác đầu tư và sử dụng tài sản, trang thiết bị, báo cáo Đại học Thái Nguyên trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Tổ chức mua sắm và cấp phát các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của đơn vị trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt.

- Trủ trì và phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng và hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị, soạn thảo các nội quy sử dụng phòng thí nghiệm, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị , vật tư trong đơn vị.

- Đề xuất với Đại học Thái Nguyên việc sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu và đầu tư chiều sâu, công nghệ thông tin và nguồn vốn ODA..., phối hợp với Ban Cơ sở vật chất

- Đại học Thái Nguyên xây dựng dự án và tham gia vào quy trình lựa chọn nhà cung cấp, tổ chức đấu thầu và chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực tiếp nhận thiết bị và công nghệ mới, tổ chức nghiệm thu kỹ thuật trước khi nghiệm thu và bàn giao cấp Đại học Thái Nguyên.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, các hợp đồng mua sắm tài sản, trang thiết bị từ các nguồn vốn hợp pháp của đơn vị dưới mức đầu tư 100 triệu đồng theo đúng quy định của nhà nước. Đối với các hợp đồng mua bán có giá trị lớn hơn mức nêu trên phải báo cáo Đại học Thái Nguyên trước khi thực hiện.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng có hiệu quả tài sản, thiết bị, vật tư được cấp phát. Thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Thiết lập và cập nhật thường xuyên hệ thống theo dõi tài sản, vật tư thiết bị theo các quy định của nhà nước và của Đại học Thái Nguyên. Thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn công tác kiểm kê  tài sản trước 0h ngày 01 tháng 01 hàng năm.

- Tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị tiến hành công tác thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản theo đúng chế độ hiện hành.

- Tổ chức về công tác tập huấn quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị và tham gia các lớp tập huấn của cấp trên. Thực hiện chế độ báo cáo Đại học Thái Nguyên định kỳ 6 tháng một lần về công tác quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị và công tác quản trị , phục vụ qua Ban Cơ sở vật chất Đại học Thái Nguyên.

3. Thông tin nhân sự

STT Họ tên chức vụ email
1 Nguyễn Xuân Hoà Phó Trưởng phòng - PTP xuanhoadhydtn@gmail.com
2 Nông Phúc Thắng Phó Trưởng phòng Drthang77ydttn@gmail.com.vn
3 Phan Văn Lâm Chuyên viên  phanvanlam.dhyd@gmail.com
4 Lại Văn Tiến Chuyên viên  dohoantn@gmail.com
5 Phó Xuân Hưởng Chuyên viên  
6 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên hỗ trợ phục vụ  
7 Đỗ Huy Hoàn Nhân viên kỹ thuật dohoantn@gmail.com
8 Nguyễn Vũ Tuấn Anh Nhân viên kỹ thuật tuananhdhytn@gmail.com
9 Nguyễn Trung Thành Nhân viên kỹ thuật  
10 Hà Xuân Phát Nhân viên kỹ thuật  phatdeptrainhat88@gmail.com
11 Thân Anh Tuấn Nhân viên lái xe  
12 Đỗ Đình Sang Nhân viên lái xe  
13 Nguyễn Đông Hải Nhân viên kỹ thuật  
14 Nguyễn Thị Minh Hiền Chuyên viên leminhhien143@gmail.com
15 Nguyễn Ngọc Minh Chuyên viên ngocminhtn86@gmail.com
16 Vũ Thị Thanh Hằng Chuyên viên  

4. Lịch sử hình thành

Phòng Quản trị phục vụ được thành lập tháng 4/2006 theo Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- Hiện tại CBVC của phòng có 16 đồng chí.

5. Hoạt động và thành tích đã đạt được

Nhiều năm liên tục đạt Tập thể lao động tiên tiến.

- Năm học 2008 - 2009, đạt Tập thể lao động xuất sắc, được Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng giấy khen.

6. Văn bản liên quan

Quyết định về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Bộ môn Nội và Khoa Điều dưỡng thuộc Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Quyết định về việc phê duyệt, ban hành Tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên