Tin tức nổi bật:
Năm học 2023-2024

Thông báo công khai kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

05/06/2024 17:11:24 - Lượt xem: 620

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Chi tiết

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

20/07/2023 16:23:01 - Lượt xem: 304

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Thực hiện công khai năm học 2023-2024

12/07/2023 11:13:49 - Lượt xem: 1262

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thực hiện báo cáo các nội dung công khai năm học 2023-2024

Chi tiết