Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y khoa 2018

03/03/2021 22:14:10 - Lượt xem: 13

Ban hành chương trình đào tạo ngành Y khoa hệ chính quy 2018

03/03/2021 22:10:39 - Lượt xem: 13

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng chính quy 2016

03/03/2021 21:59:04 - Lượt xem: 6

Ban hành chương trình đào tạo ngành Y khoa hệ chính quy 2016

03/03/2021 21:56:08 - Lượt xem: 8

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng 2020

03/03/2021 21:49:52 - Lượt xem: 73

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành chương trình Đào tạo CNĐD 2020

Chi tiết

Công nhận đạt kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2020

01/02/2021 17:10:18 - Lượt xem: 70

Số ký hiệu: 129/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ Đại học

21/01/2021 11:05:12 - Lượt xem: 657

Thông báo tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức VLVH ngành Điều dưỡng năm 2020 (đợt bổ sung)

29/12/2020 10:54:34 - Lượt xem: 1821

Số ký hiệu: 2111/TB-ĐHYD

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng BS RHM K5

28/10/2020 09:30:46 - Lượt xem: 451

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng BS RHM K5

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng BS YHDP K8

27/10/2020 13:20:31 - Lượt xem: 298

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng BS YHDP K8

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng BS YHDP K8

27/10/2020 13:20:31 - Lượt xem: 232

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng BS YHDP K8

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng BS YHDP K8

27/10/2020 13:19:02 - Lượt xem: 253

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng BS YHDP K8

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành Điều dưỡng K13

27/10/2020 08:51:46 - Lượt xem: 192

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH ngành Điều dưỡng K13

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K42

22/10/2020 08:21:08 - Lượt xem: 424

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K42

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K45

22/10/2020 08:17:04 - Lượt xem: 320

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K45

Chi tiết