Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông báo số 710 TB-ĐHYD ngày 14-5-2020 V.v tuyển sinh ĐTLTCQ...

17/06/2020 15:50:09 - Lượt xem: 1272

Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông báo số 710 TB-ĐHYD ngày 14-5-2020 V.v tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học năm học 2020-2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học năm học 2020-2021

20/05/2020 09:33:05 - Lượt xem: 5080

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học năm học 2020-2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên ĐH hình thức VLVH năm 2020 (đợt 1)

20/05/2020 07:40:49 - Lượt xem: 1432

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên ĐH hình thức VLVH năm 2020 (đợt 1)

Chi tiết

Danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn dự kiến tuyển sinh từ quý 2 năm 2020

24/02/2020 14:56:36 - Lượt xem: 6266

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn dự kiến tuyển sinh từ quý 2 năm 2020

Chi tiết

Danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn

24/02/2020 14:48:04 - Lượt xem: 18716

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Đại học liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH ngành Điều dương VHVL 2019 (Bổ sung)

24/02/2020 08:42:59 - Lượt xem: 1105

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Đại học liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH ngành Điều dương VHVL 2019 (Bổ sung)

Chi tiết

Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn 'PHCN cơ bản'

20/02/2020 15:51:40 - Lượt xem: 12958

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định về việc Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn 'Phục hồi chức năng cơ bản'

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển ĐH liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH hệ VLVH ngành Điều dưỡng năm 2019

17/01/2020 13:29:09 - Lượt xem: 3073

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Công nhận trúng tuyển ĐH liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH hệ VLVH ngành Điều dưỡng năm 2019

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng

31/12/2019 13:47:53 - Lượt xem: 10846

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K47 (lớp C,D)

30/12/2019 15:58:45 - Lượt xem: 3565

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K47 (lớp C,D)

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K46

30/12/2019 15:53:43 - Lượt xem: 3148

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K46

Chi tiết

Công nhận hoàn thành khóa ĐT ngắn hạn ...CM Dược tỉnh Lạng Sơn

13/12/2019 09:01:17 - Lượt xem: 16508

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc công nhận hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn

Chi tiết

Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn CM Dược tại SYT Lạng Sơn

13/12/2019 01:56:14 - Lượt xem: 11755

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn CM Dược tại SYT Lạng Sơn

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y học dự phòng hệ chính quy khóa 7

10/12/2019 07:34:10 - Lượt xem: 20335

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y học dự phòng hệ chính quy khóa 7

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 42

10/12/2019 00:38:51 - Lượt xem: 549

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 42

Chi tiết