Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Công nhận trúng tuyển ĐH liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH hệ VLVH ngành Điều dưỡng năm 2019

17/01/2020 13:29:09 - Lượt xem: 117

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Công nhận trúng tuyển ĐH liên thông giữa trình độ CĐ với trình độ ĐH hệ VLVH ngành Điều dưỡng năm 2019

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng

31/12/2019 13:47:53 - Lượt xem: 3451

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K47 (lớp C,D)

30/12/2019 15:58:45 - Lượt xem: 927

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K47 (lớp C,D)

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K46

30/12/2019 15:53:43 - Lượt xem: 771

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K46

Chi tiết

Công nhận hoàn thành khóa ĐT ngắn hạn ...CM Dược tỉnh Lạng Sơn

13/12/2019 09:01:17 - Lượt xem: 9018

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc công nhận hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn

Chi tiết

Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn CM Dược tại SYT Lạng Sơn

13/12/2019 01:56:14 - Lượt xem: 10044

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Thành lập khóa đào tạo ngắn hạn CM Dược tại SYT Lạng Sơn

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y học dự phòng hệ chính quy khóa 7

10/12/2019 07:34:10 - Lượt xem: 10138

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y học dự phòng hệ chính quy khóa 7

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 42

10/12/2019 00:38:51 - Lượt xem: 371

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 42

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 43

10/12/2019 00:37:29 - Lượt xem: 230

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 43

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 44

10/12/2019 00:35:57 - Lượt xem: 123

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 44

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 46

10/12/2019 00:34:27 - Lượt xem: 165

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 46

Chi tiết

Ban hành CTĐT ngắn hạn 'Cập nhật kiến thức chuyên môn dược lâm sàng cho CBYT tại các cơ sở khám, chữ bệnh'

09/12/2019 00:18:47 - Lượt xem: 3700

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc ban hành CTĐT ngắn hạn 'Cập nhật kiến thức chuyên môn dược lâm sàng cho CBYT tại các cơ sở khám, chữ bệnh'

Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành y khoa đổi mới

04/10/2019 15:40:50 - Lượt xem: 21420

Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành y khoa - hệ chính quy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQK46

17/09/2019 07:10:33 - Lượt xem: 2325

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho 7 sinh viên ngành Y khoa khóa 46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQK45

17/09/2019 07:09:51 - Lượt xem: 2119

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho 1 sinh viên ngành Y khoa khóa 45

Chi tiết