Tin tức nổi bật:
Quyết định - Thông báo

Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2024

09/05/2024 22:53:08 - Lượt xem: 1401

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2024

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển sớm theo kết quả đánh giá năng lực (Mã 402)

09/05/2024 22:43:27 - Lượt xem: 1256

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển sớm theo kết quả đánh giá năng lực (Mã 402)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển theo Đề án của Trường (Mã 303)

09/05/2024 22:36:29 - Lượt xem: 873

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển theo Đề án của Trường (Mã 303)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh (Mã 301)

09/05/2024 19:25:36 - Lượt xem: 452

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh (Mã 301)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 PTXT kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) mã phương thức xét tuyển 200

09/05/2024 16:29:32 - Lượt xem: 1607

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 PTXT kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) mã phương thức xét tuyển 200

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2024

09/05/2024 16:13:22 - Lượt xem: 984

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2024

Chi tiết

Điều chỉnh mức miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:52:12 - Lượt xem: 581

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo điều chỉnh mức miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:50:52 - Lượt xem: 549

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ học tập năm 2024 cho sinh viên

Chi tiết

Trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:49:17 - Lượt xem: 313

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:47:53 - Lượt xem: 306

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:46:30 - Lượt xem: 331

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Thông báo thu bổ sung học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên năm thứ nhất

04/04/2024 11:42:22 - Lượt xem: 577

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thu bổ sung học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học VLVH trình độ đại học năm 2023

08/12/2023 11:30:43 - Lượt xem: 1709

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học VLVH trình độ đại học năm 2023

Chi tiết

Kế hoạch tuyển sinh và xét công nhận giá trị chuyển đổi tương đương của các học phần trong đào tạo học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học năm 2023

21/11/2023 20:17:45 - Lượt xem: 785

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh và xét công nhận giá trị chuyển đổi tương đương của các học phần trong đào tạo học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

19/09/2023 11:31:53 - Lượt xem: 2293

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết