1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 11 tầng

- Điện thoại: 0208 3900591/ 0208 3900585

- Email:

Khoa học Công nghệ: khoahoccongnghe@tump.edu.vn

Hợp tác Quốc tế: ico@tump.edu.vn

TS Hạc Văn Vinh -Trưởng phòng 

TS Nguyễn Thị Phương Lan - Phó trưởng phòng

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng: Quản lý khoa học và quan hệ quốc tế, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xây dưng chiến lược phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ Y - Dược, tổ chức thực hiện công tác quan hệ quốc tế.

2.2. Nhiệm vụ:

2.2.1. Khoa học công nghệ

- Xây dựng chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Làm đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động khoa học công nghệ cấp Nhà nước,  cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp Trường.

- Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu và chuyển giao đề tài cấp Nhà nước,  cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp Trường. Tổ chức dự thi các giải thưởng khoa học cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong tổ chức, hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Quản lý và tham gia các hoạt động chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Y Dược học cho các địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý Khoa học & Công nghệ và các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

2.2.2. Hợp tác Quốc tế

- Xây dựng kế hoạch chiến lược hợp tác quốc tế và kế hoạch hàng năm của Trường phù hợp với định hướng chiến lược chung trong toàn Đại học và phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng của Trường.

- Là đầu mối tìm kiếm, mở rộng đối tác nước ngoài, trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong Trườngđàm phán hợp tác/trao đổi về giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Trình Hiệu trưởng ký Biên bản thỏa thuận hợp tác hoặc Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký Biên bản ghi nhớ.

- Tổ chức quản lý và thực hiện các dự án, hoạt động hợp tác Quốc tế tăng nguồn lực, hỗ trợ phát triển Trường.

- Tổ chức tiếp đón và làm việc với khách quốc tế;Phối hợp với các tổ chức ngoài trường, đơn vị trong Trường tổ chức các hội thảo, tập huấn Quốc tế/ có yếu tố nước ngoài, tổ chức triển khai chương trình trao đổi giáo viên, sinh viên, giao lưu văn hóa và chương trình thực tập nghề nghiệp sau khi đã có các biên bản thỏa thuận/hợp tác được ký kết.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng và các bên liên quan làm thủ tục cho cán bộ của trường đi công tác và học tập tại nước ngoài.

- Quản lý, lưu trữ dữ liệu và thực hiện các báo cáo về các hoạt động hợp tác quốc tế

3. Thông tin nhân sự: 

STT Họ Tên Chức vụ Email
1 TS Hạc Văn Vinh Trưởng Phòng vinh.hv@tnmc.edu.vn/hacvanvinh@tump.edu.vn
2 TS Nguyễn Thị Phương Lan Phó trưởng phòng ntplan75@gmail.com/nguyenthiphuonglan@tump.edu.vn
3 TS Phạm Ngọc Minh Chuyên viên minh.pn@tnu.edu.vn/phamngocminh@tump.edu.vn
4 Ths Nguyễn Văn Thắng Chuyên viên thangbk888@gmail.com/nguyenvanthang@tump.edu.vn
5 Ths Đào Thị Hồng Phương Chuyên viên phuong.daohong@tnmc.edu.vn/daothihongphuong@tump.edu.vn
6 Ths Đoàn Ngọc Diệp Chuyên viên diepdoan88vn@gmail.com/doanngocdiep@tump.edu.vn

  4. Lịch sử hình thành: 

- Năm 1981, Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật thành lập và hoạt động liên tục đến năm 1988 thì ghép với Phòng Đào tạo thành phòng Kế hoạch đào tạo, rồi đổi thành phòng Đào tạo – Khoa học – Quan hệ Quốc tế.

- Năm 2006, Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ Quốc tế được thành lập lại theo Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- Hiện nay, Phòng có tên là Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế