DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Nhiệm kỳ 2014- 2019)

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh trong HĐT
1.        PGS.TS Trần Văn Tuấn Trưởng khoa Dược Chủ tịch
2.        GS.TS Nguyễn Văn Sơn  Hiệu trưởng Thành viên
3.        PGS.TS Trịnh Xuân Tráng Phó Hiệu trưởng Thành viên
4.        PGS.TS Trần Đức Quý  Phó Hiệu trưởng Thành viên
5.        PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng Thành viên
6.        PGS.TS Trịnh Xuân Đàn Chủ tịch Công đoàn Trường Thành viên
7.        ThS Nguyễn Quang Đông Bí thư Đoàn thanh niên Trường Thành viên
8.        PGS.TS Nguyễn Thành Trung  GĐ Bệnh viện TƯTN Thành viên
9.        GS.TS Đặng Kim Vui Giám đốc Đại học Thái Nguyên Thành viên
10.  Ông Nguyễn Vy Hồng  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên Thành viên
11.  PGS.TS Phạm Việt Đức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên Thành viên
12.  TS Trịnh Văn Hùng  TP. Đào tạo, TBM Dịch tễ Thành viên
13.  TS Bùi Thanh Thủy  TP. HC-TC, TBM Mô Phôi thai học Thư ký
14.  CN Nguyễn Thị Hằng Nga Trưởng phòng KH-TC Thành viên
15.  PGS.TS Đàm Thị Tuyết Trưởng khoa Y tế công cộng Thành viên
16.  TS Hoàng Tiến Công Trưởng khoa RHM Thành viên
17.  ThS Nông Phương Mai  Phó trưởng phụ trách khoa Điều dưỡng Thành viên