Thứ 4, ngày 17/07/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Tình trạng việc làm

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017

03/12/2018 09:39:57 - Lượt xem: 1988

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT - GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo như sau:

Chi tiết

Phụ lục 2: Danh sách SVTN được khảo sát 2016

23/04/2018 15:58:18 - Lượt xem: 1190

Phụ lục 4: dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

23/04/2018 15:55:23 - Lượt xem: 1071

Phụ lục 1:Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm

23/04/2018 15:51:35 - Lượt xem: 823

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

23/04/2018 15:49:54 - Lượt xem: 1022