Tin tức nổi bật:
Quyết định - Thông báo

Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập của chương trình đào tạo đại học, sau đại học

30/06/2022 14:26:44 - Lượt xem: 48

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập của chương trình đào tạo đại học, sau đại học

Chi tiết

Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường

30/06/2022 14:22:45 - Lượt xem: 11

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường

Chi tiết

Ban hành Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau đại học và Đại học năm học 2021-2022

30/06/2022 14:16:50 - Lượt xem: 61

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau đại học và Đại học năm học 2021-2022

Chi tiết

Công nhận học viên đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

29/06/2022 16:22:14 - Lượt xem: 176

Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận học viên đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

Chi tiết

Thông báo về việc nộp đề cương ôn tập và dạng thức đề thi TS SĐH năm 2022

23/06/2022 14:23:18 - Lượt xem: 671

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc nộp đề cương ôn tập và dạng thức đề thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2022

15/06/2022 17:01:51 - Lượt xem: 5003

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2022, cụ thể như sau:

Chi tiết

Ban hành Quy định quy trình xét tuyển trong các kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 10:28:13 - Lượt xem: 496

Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định quy trình xét tuyển trong các kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

24/03/2022 10:42:51 - Lượt xem: 369

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

24/03/2022 10:38:36 - Lượt xem: 579

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Chi tiết

Kế hoạch trả bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2021

19/01/2022 14:03:51 - Lượt xem: 596

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch trả bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2021

Chi tiết

Danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

07/12/2021 11:21:09 - Lượt xem: 1511

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

02/12/2021 10:45:36 - Lượt xem: 2900

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

24/11/2021 09:50:56 - Lượt xem: 2426

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển sinh CKII, CKI và BSNT năm 2021

Chi tiết

Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh sau đại học năm 2021

10/11/2021 09:51:37 - Lượt xem: 2865

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh bổ sung sau đại học năm 2021

10/11/2021 09:51:03 - Lượt xem: 2643

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh bổ sung sau đại học trình độ Chuyên khoa I, Bác sĩ nội trú năm 2021 như sau:

Chi tiết