Tin tức nổi bật:
Quyết định - Thông báo

Kế hoạch trả bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2021

19/01/2022 14:03:51 - Lượt xem: 232

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch trả bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2021

Chi tiết

Danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

07/12/2021 11:21:09 - Lượt xem: 1194

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

02/12/2021 10:45:36 - Lượt xem: 2586

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

24/11/2021 11:21:42 - Lượt xem: 1912

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển sinh CKII, CKI và BSNT năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh bổ sung sau đại học năm 2021

10/11/2021 14:29:03 - Lượt xem: 2033

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh bổ sung sau đại học trình độ Chuyên khoa I, Bác sĩ nội trú năm 2021 như sau:

Chi tiết

Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh sau đại học năm 2021

10/11/2021 14:28:51 - Lượt xem: 2363

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo triển khai hoạt động ôn thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

10/11/2021 08:40:32 - Lượt xem: 1354

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo triển khai hoạt động ôn thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức chính quy ngành Dược học năm 2021 (đợt 2)

01/11/2021 16:10:40 - Lượt xem: 512

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức chính quy ngành Dược học năm 2021 (đợt 2)

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

27/07/2021 08:53:28 - Lượt xem: 833

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

Chi tiết

Đề án chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2021

28/05/2021 08:54:08 - Lượt xem: 2903

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Đề án chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2021

25/05/2021 14:17:38 - Lượt xem: 6833

Thông báo lịch dự kiến bảo vệ đề cương Cao học K24

20/05/2021 08:48:42 - Lượt xem: 430

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và tiến sĩ

02/03/2021 15:19:46 - Lượt xem: 1481

Thông báo về việc thay đổi phòng họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

22/02/2021 15:20:29 - Lượt xem: 764

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

19/02/2021 15:20:35 - Lượt xem: 850

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

Chi tiết