Tin tức nổi bật:
Quyết định - Thông báo

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

25/08/2023 16:25:02 - Lượt xem: 1246

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

Chi tiết

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

25/08/2023 16:24:58 - Lượt xem: 2197

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

Chi tiết

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh chuyên khoa II, chuyên khoa I năm 2023 đợt 1

17/08/2023 16:24:04 - Lượt xem: 1681

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh chuyên khoa II, chuyên khoa I năm 2023 đợt 1

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

14/08/2023 16:23:47 - Lượt xem: 1841

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

Chi tiết

Thông báo Môn thi Chuyên ngành đối tượng Chuyên khoa I

07/08/2023 16:23:43 - Lượt xem: 1385

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Môn thi Chuyên ngành đối tượng CKI ngành Điều dưỡng và CKI Ngành Xét nghiệm y học

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

03/08/2023 11:39:41 - Lượt xem: 1274

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

24/07/2023 11:39:11 - Lượt xem: 1294

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

28/06/2023 16:22:45 - Lượt xem: 3303

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký online dự thi tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2023

25/06/2023 16:22:40 - Lượt xem: 3507

Phòng Đào tạo bộ phận Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn thí sinh đăng ký online dự thi tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2023

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức đào tạo các học phần bổ sung cho đối tượng dự thi Chuyên khoa I Xét nghiệm Y học năm 2023

25/06/2023 16:22:32 - Lượt xem: 919

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức đào tạo các học phần bổ sung cho đối tượng dự thi Chuyên khoa I Xét nghiệm Y học năm 2023

Chi tiết

Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2023

22/03/2023 11:46:36 - Lượt xem: 1006

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023

02/03/2023 15:18:07 - Lượt xem: 1057

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023 như sau:

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023

01/03/2023 15:34:41 - Lượt xem: 1769

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2022

13/12/2022 17:07:32 - Lượt xem: 1372

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2022

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển bổ sung SĐH đặc thù ngành y tế năm 2022 đợt 1

23/11/2022 15:50:38 - Lượt xem: 2169

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển bổ sung SĐH đặc thù ngành y tế năm 2022 đợt 1

Chi tiết