Tin tức nổi bật:
Công tác Đảng

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2020 và nghị quyết công tác tháng 05 năm 2020

28/05/2020 07:37:00 - Lượt xem: 1163

Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2020 và nghị quyết công tác tháng 05 năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2020 và nghị quyết công tác tháng 03 năm 2020

05/03/2020 10:26:15 - Lượt xem: 1809

Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2020 và nghị quyết công tác tháng 03 năm 2020

Chi tiết

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020

05/03/2020 07:33:13 - Lượt xem: 1780

"Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh"

Chi tiết

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

20/02/2020 08:40:47 - Lượt xem: 2448

Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và nghị quyết công tác tháng 9/2017

29/03/2018 16:08:56 - Lượt xem: 10516

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Chi tiết

Hướng dẫn tiêu chuẩn xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xét kết nạp Đảng

12/09/2017 15:08:19 - Lượt xem: 43836

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

23/08/2017 07:36:41 - Lượt xem: 17733

Kế hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 5

23/08/2017 07:21:10 - Lượt xem: 18232

Kế hoạch tổng kết NQTW 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ

23/08/2017 07:19:14 - Lượt xem: 16609

Hướng dẫn Quy trình xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức

14/04/2017 14:29:25 - Lượt xem: 10149

Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ

12/04/2017 10:12:14 - Lượt xem: 13091

Thông báo về việc triển khai nghị quyết các cấp ủy Đảng

03/03/2017 14:30:01 - Lượt xem: 10692

Kế hoạch tổ chức cuộc thi

22/09/2016 13:14:51 - Lượt xem: 8127

Tỏa sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

21/07/2016 14:42:16 - Lượt xem: 10265

Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

04/07/2016 08:52:07 - Lượt xem: 4661

Hòa chung trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trong 2 ngày 22-23/5/2015, Đảng bộ Trường Đại học Y- Dược đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chi tiết