Tin tức nổi bật:
Chương trình đào tạo liên tục

Ban hành chương trình đào tạo 'Cập nhật chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao'

31/10/2022 14:55:16 - Lượt xem: 114

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo 'Cập nhật chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao'

Chi tiết

Ban hành CTĐT ngắn hạn 'Cập nhật kiến thức chuyên môn dược lâm sàng cho CBYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh'

09/12/2019 22:05:49 - Lượt xem: 6909

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc ban hành CTĐT ngắn hạn 'Cập nhật kiến thức chuyên môn dược lâm sàng cho CBYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh'

Chi tiết

Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn 'Phục hồi chức năng'

11/09/2019 22:06:57 - Lượt xem: 9368

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn 'Phục hồi chức năng'

Chi tiết

Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn ' Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình'

05/09/2019 22:07:56 - Lượt xem: 2347

Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn ' Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình' của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

09/08/2019 22:13:24 - Lượt xem: 1732

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

Chi tiết

Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

01/07/2019 22:13:48 - Lượt xem: 2598

Quyết định về việc Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

Chi tiết