Tin tức nổi bật:
Danh sách sinh viên tốt nghiệp (Tốt nghiệp)

Công nhận tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng

31/12/2019 13:47:53 - Lượt xem: 10853

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K47 (lớp C,D)

30/12/2019 15:58:45 - Lượt xem: 3571

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K47 (lớp C,D)

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K46

30/12/2019 15:53:43 - Lượt xem: 3155

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành YK hệ liên thông K46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y học dự phòng hệ chính quy khóa 7

10/12/2019 07:34:10 - Lượt xem: 20341

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y học dự phòng hệ chính quy khóa 7

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 42

10/12/2019 00:38:51 - Lượt xem: 550

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 42

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 43

10/12/2019 00:37:29 - Lượt xem: 400

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 43

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 44

10/12/2019 00:35:57 - Lượt xem: 323

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 44

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 46

10/12/2019 00:34:27 - Lượt xem: 383

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ chính quy khóa 46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQK46

17/09/2019 07:10:33 - Lượt xem: 2488

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho 7 sinh viên ngành Y khoa khóa 46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQK45

17/09/2019 07:09:51 - Lượt xem: 2319

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho 1 sinh viên ngành Y khoa khóa 45

Chi tiết