Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K10;

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K13;

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K14;