Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng cử nhận cho SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học K3;