Tin tức nổi bật:
Quy chế - Quy định

Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021

29/10/2021 14:53:09 - Lượt xem: 1142

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Ban hành quy định đào tạo liên thông hình thức VLVH trình độ ĐH của Trường ĐHYD, ĐHTN

19/08/2019 13:50:16 - Lượt xem: 862

Ban hành quy định đào tạo liên thông hình thức VLVH trình độ Đại học của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ ĐH hình thức VLVH của Trường ĐHYD, ĐHTN

19/08/2019 10:30:21 - Lượt xem: 578

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết