Tin tức nổi bật:
Thông báo

Chi quà Tết cổ truyền Bun Pi May cho LHS Lào và Tết Chaul Chnam Thmey cho LHS Campuchia đang học tại Trường

08/04/2021 13:47:38 - Lượt xem: 126

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc chi quà Tết cổ truyền Bun Pi May cho LHS Lào và Tết Chaul Chnam Thmey cho LHS Campuchia đang học tại Trường

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2021 cho Sinh viên

02/04/2021 17:06:46 - Lượt xem: 543

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành quyết định hỗ trợ học tập năm 2021 cho Sinh viên

Chi tiết

Ban hành quy định về HB dành cho Lưu học sinh

02/04/2021 17:04:21 - Lượt xem: 163

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành quy định về HB dành cho Lưu học sinh

Chi tiết

Quyết định nề việc miễn, giảm học phí đợt bổ sung học kỳ II, năm học 2020 -2021 cho 130 Sinh viên

02/04/2021 17:01:45 - Lượt xem: 258

Sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021

29/03/2021 14:31:58 - Lượt xem: 384

Thông báo Sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021

Chi tiết

Thông báo kế hoạch học tập và giảng dạy

09/03/2021 17:33:42 - Lượt xem: 643

Thông báo tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho SV, học viên cao học và NCS của ĐHTN

09/03/2021 08:04:57 - Lượt xem: 274

Thông báo vè việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho SV, học viên cao học và NCS của Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

04/03/2021 08:18:00 - Lượt xem: 188

Thông báo vè việc lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2021 cho LHS Lào diện Hiệp định

29/01/2021 08:19:43 - Lượt xem: 269

Thông báo về việc Chi tiền sinh hoạt phí năm 2021 cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại trường

30/11/2020 09:32:14 - Lượt xem: 387

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại trường

Chi tiết

Hỗ trợ học tập cho sinh viên năm thứ nhất

25/11/2020 13:34:50 - Lượt xem: 379

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ học tập cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV năm thứ nhất

18/11/2020 09:10:55 - Lượt xem: 737

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV năm thứ nhất

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện Hiệp định

09/11/2020 07:47:37 - Lượt xem: 356

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi tiền sinh hoạt phí năm 2020 cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên năm thứ nhất

20/10/2020 16:36:14 - Lượt xem: 1396

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020-2021 đối với sinh viên năm thứ nhất.

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại Trường

02/10/2020 07:35:30 - Lượt xem: 1778

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại Trường

Chi tiết