Tin tức nổi bật:
Thông báo

Chi quà nhân ngày Quốc khánh Việt Nam cho lưu học sinh Lào diện Hiệp định

30/08/2021 11:04:43 - Lượt xem: 155

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Chi quà nhân ngày Quốc khánh Việt Nam cho lưu học sinh Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Thông báo xác nhận nhập học và nhập học áp dụng cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2021

02/08/2021 15:17:21 - Lượt xem: 5467

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo xác nhận nhập học và nhập học áp dụng cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2021

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên (đợt 2)

02/07/2021 10:58:32 - Lượt xem: 506

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên (đợt 2)

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại trường

29/06/2021 09:23:47 - Lượt xem: 445

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 cho SV đang học tại trường

Chi tiết

Điều chỉnh kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 của sinh viên

24/06/2021 07:59:27 - Lượt xem: 297

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Điều chỉnh kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 của sinh viên

Chi tiết

Chi quà Tết cổ truyền Bun Pi May cho LHS Lào và Tết Chaul Chnam Thmey cho LHS Campuchia đang học tại Trường

08/04/2021 15:16:53 - Lượt xem: 488

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc chi quà Tết cổ truyền Bun Pi May cho LHS Lào và Tết Chaul Chnam Thmey cho LHS Campuchia đang học tại Trường

Chi tiết

Quyết định nề việc miễn, giảm học phí đợt bổ sung học kỳ II, năm học 2020 -2021 cho 130 Sinh viên

02/04/2021 15:18:27 - Lượt xem: 708

Ban hành quy định về HB dành cho Lưu học sinh

02/04/2021 15:18:17 - Lượt xem: 492

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành quy định về HB dành cho Lưu học sinh

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2021 cho Sinh viên

02/04/2021 15:17:12 - Lượt xem: 1016

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành quyết định hỗ trợ học tập năm 2021 cho Sinh viên

Chi tiết

Sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021

29/03/2021 15:17:39 - Lượt xem: 790

Thông báo Sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021

Chi tiết

Thông báo kế hoạch học tập và giảng dạy

09/03/2021 15:21:49 - Lượt xem: 925

Thông báo tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho SV, học viên cao học và NCS của ĐHTN

09/03/2021 08:04:57 - Lượt xem: 480

Thông báo vè việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho SV, học viên cao học và NCS của Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

04/03/2021 08:18:00 - Lượt xem: 392

Thông báo vè việc lùi thời gian người học trở lại trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết

Chi tiền sinh hoạt phí năm 2021 cho LHS Lào diện Hiệp định

29/01/2021 08:19:43 - Lượt xem: 431

Thông báo về việc Chi tiền sinh hoạt phí năm 2021 cho LHS Lào diện Hiệp định

Chi tiết

Chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại trường

30/11/2020 09:32:14 - Lượt xem: 565

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc chi quà nhân ngày Quốc khánh cho LHS Campuchia đang học tập tại trường

Chi tiết