Công nhận tố nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K10;