Tin tức nổi bật:
Quy chế - Quy định

Ban hành Quy định về tuyển sinh đại học liên thông

09/05/2024 15:51:03 - Lượt xem: 300

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về tuyển sinh đại học liên thông

Chi tiết

Ban hành Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

27/05/2022 12:03:26 - Lượt xem: 872

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

16/03/2022 11:10:13 - Lượt xem: 663

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

Chi tiết

Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021

29/10/2021 14:53:09 - Lượt xem: 1636

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Ban hành quy định đào tạo liên thông hình thức VLVH trình độ ĐH của Trường ĐHYD, ĐHTN

19/08/2019 13:50:16 - Lượt xem: 1206

Ban hành quy định đào tạo liên thông hình thức VLVH trình độ Đại học của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ ĐH hình thức VLVH của Trường ĐHYD, ĐHTN

19/08/2019 10:30:21 - Lượt xem: 867

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ Đại học hình thức VLVH của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết