Tin tức nổi bật:
Kết quả điểm, danh sách lớp, mẫu điểm quá trình

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên cuối khóa (đợt 1)

08/08/2023 14:42:24 - Lượt xem: 618

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên cuối khóa (đợt 1)

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện HKI năm học 2020 - 2021 cho SV ( đợt 1)

24/06/2021 08:58:36 - Lượt xem: 1175

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện HKI năm học 2020 - 2021 cho SV ( đợt 1)

Chi tiết

Công nhận đạt kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2020

01/02/2021 17:10:18 - Lượt xem: 521

Số ký hiệu: 129/QĐ-ĐHYD

Chi tiết