Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho sinh viên ngành Y khoa K48

17/06/2022 08:50:54 - Lượt xem: 500

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho sinh viên ngành Y khoa K48

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K7

17/06/2022 08:30:15 - Lượt xem: 334

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K7

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K8

17/06/2022 08:24:24 - Lượt xem: 352

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K8

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa K48SB

17/06/2022 08:19:16 - Lượt xem: 424

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa K48SB

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành Điều dưỡng K11

17/06/2022 08:17:22 - Lượt xem: 342

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành Điều dưỡng K11

Chi tiết

Ban hành Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

27/05/2022 12:03:26 - Lượt xem: 726

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa khóa 48

26/04/2022 14:26:24 - Lượt xem: 672

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa khóa 48

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K46

31/03/2022 10:15:15 - Lượt xem: 592

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K48

31/03/2022 10:11:35 - Lượt xem: 572

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K48

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng hệ VLVH K15

31/03/2022 10:03:34 - Lượt xem: 668

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng hệ VLVH K15

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K8

31/03/2022 10:02:32 - Lượt xem: 432

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K8

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa K18SB

31/03/2022 09:58:29 - Lượt xem: 496

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa K18SB

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BS cho sinh viên ngành YHDP K7

31/03/2022 09:53:29 - Lượt xem: 399

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BS cho sinh viên ngành YHDP K7

Chi tiết

Ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

16/03/2022 11:10:13 - Lượt xem: 474

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K12

09/03/2022 16:53:23 - Lượt xem: 608

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K12

Chi tiết