Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K7

17/06/2022 08:30:15 - Lượt xem: 280

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K7

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K8

17/06/2022 08:24:24 - Lượt xem: 292

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K8

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa K48SB

17/06/2022 08:19:16 - Lượt xem: 359

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa K48SB

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành Điều dưỡng K11

17/06/2022 08:17:22 - Lượt xem: 288

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành Điều dưỡng K11

Chi tiết

Ban hành Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

27/05/2022 12:03:26 - Lượt xem: 700

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về việc học cùng lúc hai chương trình tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa khóa 48

26/04/2022 14:26:24 - Lượt xem: 609

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa khóa 48

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K46

31/03/2022 10:15:15 - Lượt xem: 533

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K48

31/03/2022 10:11:35 - Lượt xem: 505

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y khoa K48

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng hệ VLVH K15

31/03/2022 10:03:34 - Lượt xem: 548

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Điều dưỡng hệ VLVH K15

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K8

31/03/2022 10:02:32 - Lượt xem: 370

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành YHDP K8

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa K18SB

31/03/2022 09:58:29 - Lượt xem: 428

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa K18SB

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BS cho sinh viên ngành YHDP K7

31/03/2022 09:53:29 - Lượt xem: 337

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và cấp bằng BS cho sinh viên ngành YHDP K7

Chi tiết

Ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

16/03/2022 11:10:13 - Lượt xem: 442

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K12

09/03/2022 16:53:23 - Lượt xem: 555

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K12

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa khóa 47

04/03/2022 13:25:02 - Lượt xem: 609

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa khóa 47

Chi tiết