Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Điều chỉnh mức miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:52:12 - Lượt xem: 391

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo điều chỉnh mức miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:50:52 - Lượt xem: 401

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ học tập năm 2024 cho sinh viên

Chi tiết

Trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:49:17 - Lượt xem: 204

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:47:53 - Lượt xem: 208

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:46:30 - Lượt xem: 216

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Thông báo thu bổ sung học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên năm thứ nhất

04/04/2024 11:42:22 - Lượt xem: 410

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thu bổ sung học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học VLVH trình độ đại học năm 2023

08/12/2023 11:30:43 - Lượt xem: 1613

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học VLVH trình độ đại học năm 2023

Chi tiết

Kế hoạch tuyển sinh và xét công nhận giá trị chuyển đổi tương đương của các học phần trong đào tạo học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học năm 2023

21/11/2023 20:17:45 - Lượt xem: 721

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh và xét công nhận giá trị chuyển đổi tương đương của các học phần trong đào tạo học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học năm 2023

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

18/10/2023 14:52:46 - Lượt xem: 620

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2021

18/10/2023 14:51:21 - Lượt xem: 462

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2019

18/10/2023 14:49:27 - Lượt xem: 315

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2019

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2018

18/10/2023 14:45:39 - Lượt xem: 284

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2018

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng BS cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K8, K10

06/10/2023 14:40:30 - Lượt xem: 864

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng BS cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K8, K10

Chi tiết

Công nhận tố nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K10

06/10/2023 14:40:23 - Lượt xem: 655

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tố nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng cử nhận cho SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học K3

06/10/2023 14:40:16 - Lượt xem: 642

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng cử nhận cho SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học K3

Chi tiết