Tin tức nổi bật:
Học bổng

Cấp học bổng dành cho LHS Lào diện tự túc Học kỳ I, năm học 2020-2021

11/10/2021 16:18:00 - Lượt xem: 448

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Cấp học bổng dành cho LHS Lào diện tự túc Học kỳ I, năm học 2020-2021

Chi tiết

HỌC BỔNG VALLET

19/08/2021 08:04:31 - Lượt xem: 483

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Vallet

Chi tiết

Cấp học bổng bán phần danh cho lưu học sinh Lào tự túc Học kỳ I, năm học 2019-2020

02/07/2020 07:11:25 - Lượt xem: 807

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Cấp học bổng bán phần danh cho lưu học sinh Lào tự túc Học kỳ I, năm học 2019-2020

Chi tiết

Chi học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19

14/05/2020 08:03:34 - Lượt xem: 565

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Chi tiết

Thông báo: Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2015 - 2016

30/06/2016 13:52:53 - Lượt xem: 4806

Thông báo về việc chi trả học bổng dự án ADB lần 1 và 2 năm 2015

17/06/2016 20:17:10 - Lượt xem: 3626