Tin tức nổi bật:
Học bổng

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2020-2021

10/03/2023 15:05:27 - Lượt xem: 637

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2020-2021

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2020-2021

10/03/2023 15:04:30 - Lượt xem: 346

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2020-2021

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất học kỳ II, năm học 2021 - 2022

10/03/2023 15:02:57 - Lượt xem: 401

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên năm thứ nhất

10/03/2023 15:01:04 - Lượt xem: 355

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Danh sách học bổng khuyến khích Học kỳ II năm học 2019-2020

10/03/2023 14:59:59 - Lượt xem: 201

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Danh sách học bổng khuyến khích Học kỳ II năm học 2019-2020

Chi tiết

Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2019-2020

10/03/2023 14:55:08 - Lượt xem: 157

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2019-2020

Chi tiết

Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2018-2019

10/03/2023 14:53:16 - Lượt xem: 125

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2018-2019

Chi tiết

Cấp học bổng KKHT kỳ I năm học 2018-2019

10/03/2023 14:51:54 - Lượt xem: 152

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Cấp học bổng KKHT kỳ I năm học 2018-2019

Chi tiết

Thông báo số lượng học bổng và danh sách HBKK Học kì II năm học 2017 - 2018

10/03/2023 14:51:02 - Lượt xem: 122

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo số lượng học bổng và danh sách HBKK Học kì II năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo và danh sách sinh viên được hưởng HBKK học kì I năm học 2017 - 2018

10/03/2023 14:49:24 - Lượt xem: 145

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo và danh sách sinh viên được hưởng HBKK học kì I năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Ban hành Quy định về Học bổng dành cho lưu học sinh

21/02/2023 09:20:31 - Lượt xem: 291

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về Học bổng dành cho lưu học sinh

Chi tiết

Cấp học bổng dành cho LHS Lào diện tự túc Học kỳ I, năm học 2020-2021

11/10/2021 16:18:00 - Lượt xem: 640

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Cấp học bổng dành cho LHS Lào diện tự túc Học kỳ I, năm học 2020-2021

Chi tiết

HỌC BỔNG VALLET

19/08/2021 08:04:31 - Lượt xem: 738

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Vallet

Chi tiết

Cấp học bổng bán phần danh cho lưu học sinh Lào tự túc Học kỳ I, năm học 2019-2020

02/07/2020 07:11:25 - Lượt xem: 977

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Cấp học bổng bán phần danh cho lưu học sinh Lào tự túc Học kỳ I, năm học 2019-2020

Chi tiết

Chi học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19

14/05/2020 08:03:34 - Lượt xem: 720

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Chi học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Chi tiết