Tin tức nổi bật:
Cao học & BSNT

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2024

11/05/2024 10:56:22 - Lượt xem: 90

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2024

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Nội khoa cập nhật năm 2024

11/05/2024 10:55:03 - Lượt xem: 91

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Nội khoa cập nhật năm 2024

Chi tiết

Thông tin về luận văn Thạc sĩ

20/02/2024 14:29:31 - Lượt xem: 200

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin về luận văn Thạc sĩ

Chi tiết

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Y học năm 2023

20/02/2024 14:28:24 - Lượt xem: 158

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Y học năm 2023

Chi tiết

Danh sách học viên Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2022

16/03/2023 10:47:13 - Lượt xem: 783

Danh sách học viên Chuyên khoa II và Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2020

16/03/2023 10:45:56 - Lượt xem: 314

Danh sách học viên Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2020

16/03/2023 10:43:58 - Lượt xem: 258

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022

15/03/2023 21:43:06 - Lượt xem: 371

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2021

15/03/2023 21:42:58 - Lượt xem: 244

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2020

15/03/2023 21:42:36 - Lượt xem: 227

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2019

15/03/2023 21:42:20 - Lượt xem: 145

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2018

15/03/2023 21:37:22 - Lượt xem: 178

Thông tin về luận văn Thạc sĩ

03/01/2023 16:55:07 - Lượt xem: 942

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin về luận văn Thạc sĩ khóa 24

Chi tiết

Ban hành khung chương trình đào tạo ngành Nhi khoa trình độ Thạc sĩ

16/05/2022 16:38:38 - Lượt xem: 716

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành khung chương trình đào tạo ngành Nhi khoa trình độ Thạc sĩ

Chi tiết

Ban hành khung chương trình đào tạo ngành Nội khoa trình độ Thạc sĩ

28/03/2022 09:25:20 - Lượt xem: 722

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành khung chương trình đào tạo ngành Nội khoa trình độ Thạc sĩ

Chi tiết