Tin tức nổi bật:
Danh sách Học viên tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Y học năm 2023

20/02/2024 14:28:24 - Lượt xem: 110

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Y học năm 2023

Chi tiết

Danh sách học viên Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2022

16/03/2023 10:47:13 - Lượt xem: 743

Danh sách học viên Chuyên khoa II và Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2020

16/03/2023 10:45:56 - Lượt xem: 261

Danh sách học viên Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2020

16/03/2023 10:43:58 - Lượt xem: 245

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022

15/03/2023 21:43:06 - Lượt xem: 352

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2021

15/03/2023 21:42:58 - Lượt xem: 231

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2020

15/03/2023 21:42:36 - Lượt xem: 205

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2019

15/03/2023 21:42:20 - Lượt xem: 133

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2018

15/03/2023 21:37:22 - Lượt xem: 166

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên BSNT tốt nghiệp năm 2020

12/03/2021 14:57:29 - Lượt xem: 1085

Số ký hiệu: 325/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2012

11/09/2017 15:02:43 - Lượt xem: 4680

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2013

11/09/2017 15:02:32 - Lượt xem: 5197

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2014

11/09/2017 15:02:21 - Lượt xem: 5131

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2015

11/09/2017 15:02:12 - Lượt xem: 5210

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2016

11/09/2017 15:01:58 - Lượt xem: 5124