Tin tức nổi bật:
Danh sách Học viên tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Y học năm 2023

20/02/2024 14:28:24 - Lượt xem: 220

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Y học năm 2023

Chi tiết

Danh sách học viên Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2022

16/03/2023 10:47:13 - Lượt xem: 850

Danh sách học viên Chuyên khoa II và Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2020

16/03/2023 10:45:56 - Lượt xem: 377

Danh sách học viên Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2020

16/03/2023 10:43:58 - Lượt xem: 295

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022

15/03/2023 21:43:06 - Lượt xem: 411

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2021

15/03/2023 21:42:58 - Lượt xem: 288

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2020

15/03/2023 21:42:36 - Lượt xem: 249

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2019

15/03/2023 21:42:20 - Lượt xem: 168

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2018

15/03/2023 21:37:22 - Lượt xem: 200

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên BSNT tốt nghiệp năm 2020

12/03/2021 14:57:29 - Lượt xem: 1142

Số ký hiệu: 325/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2012

11/09/2017 15:02:43 - Lượt xem: 4738

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2013

11/09/2017 15:02:32 - Lượt xem: 5274

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2014

11/09/2017 15:02:21 - Lượt xem: 5191

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2015

11/09/2017 15:02:12 - Lượt xem: 5291

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2016

11/09/2017 15:01:58 - Lượt xem: 5175