Tin tức nổi bật:
Danh sách Học viên tốt nghiệp

Danh sách học viên Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2022

16/03/2023 10:47:13 - Lượt xem: 603

Danh sách học viên Chuyên khoa II và Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2020

16/03/2023 10:45:56 - Lượt xem: 195

Danh sách học viên Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên Bác sĩ nội trú tốt nghiệp năm 2020

16/03/2023 10:43:58 - Lượt xem: 181

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2022

15/03/2023 21:43:06 - Lượt xem: 263

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2021

15/03/2023 21:42:58 - Lượt xem: 177

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2020

15/03/2023 21:42:36 - Lượt xem: 155

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2019

15/03/2023 21:42:20 - Lượt xem: 101

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2018

15/03/2023 21:37:22 - Lượt xem: 121

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên BSNT tốt nghiệp năm 2020

12/03/2021 14:57:29 - Lượt xem: 1037

Số ký hiệu: 325/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2012

11/09/2017 15:02:43 - Lượt xem: 4617

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2013

11/09/2017 15:02:32 - Lượt xem: 5132

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2014

11/09/2017 15:02:21 - Lượt xem: 5074

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2015

11/09/2017 15:02:12 - Lượt xem: 5159

Danh sách học viên Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2016

11/09/2017 15:01:58 - Lượt xem: 5028