1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Phòng Đào tạo

- Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên; Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280 3840 618; 0280 3655 652

- Website về tuyển sinh 2016: http://tuyensinh.tump.edu.vn/ 

- Website về thông tin đào tạo: http://daotao.tump.edu.vn/ 

- Thông tin lãnh đạo đơn vị:

TS Trịnh Văn Hùng

Trưởng phòng

 

BS Lại Ngọc Khánh

 Phó trưởng phòng

 

ThS Phương Thị Ngọc

Phó trưởng phòng

 

TS Nguyễn Phương Sinh

Phó trưởng phòng

 2. Chức năng, nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng: Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo các hệ Cao đẳng, Đại học và Sau đại học lĩnh vực y tế thuộc Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

2.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch và chương trình đào tạo theo kế hoạch của Đại học Thái Nguyên và của Trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ: cao đẳng, đại học và sau đại học theo kế hoạch của Hội đồng tuyển sinh nhà trường và của ĐHTN;

- Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, các quy chế chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo của các Khoa, Bộ môn trong trường;

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch mở mã ngành đào tạo mới hệ đại học, sau đại học phù hợp với định hướng chiến lược của Trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn, duyệt, thẩm định và xuất bản các giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập của trường; định mức thí nghiệm, quản lý giảng đường và các phương tiện dạy học khác;

- Tổ chức quản lý đào tạo hệ không chính quy và đào tạo theo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục được Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường thông qua;

- Phối hợp thực hiện quản lý giờ giảng đối với cán bộ, giảng viên trong lĩnh vực đào tạo theo các quy định hiện hành;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực đào tạo;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

 

3. Thông tin nhân sự

 

STT Họ Tên Chức Danh Email
1 Trịnh Văn Hùng Trưởng phòng  
2 Lại Ngọc Khánh phó trưởng phòng  
3 Phương Thị Ngọc phó trưởng phòng  
4 Nguyễn Phương Sinh phó trưởng phòng  
5 Vũ Thanh Hảo Chuyên Viên  
6 Nguyễn Thị Thu Thái  Chuyên Viên  
7 Vũ Thị Thu Hằng Chuyên Viên  
8 Mai Thị Lan Anh Chuyên Viên  
9 Vũ Tiến Thăng Chuyên Viên  
10 Ngô Thị Thanh Loan Chuyên Viên  
11 Hứa Thị Duyên Chuyên Viên  
12 Đàm Thị Minh Nguyệt Chuyên Viên  
13 Hoàng thị Lan Chuyên Viên  
14 Phạm Thị Lan Anh Chuyên Viên  
15 Hoàng Thị Minh Huệ Chuyên Viên  
16 Trần Anh Vũ Chuyên Viên  
17 Lã Duy Anh Chuyên Viên  

4. Lịch sử hình thành

- Quá trình thành lập: Từ năm 1968

- Số CBVC hiện tại: 17 (gồm 3 TS, 6 ThS, 2 NCS, 1 BSCKI, 1 BS, 1 KS, 3 CN )

5. Hoạt động và thành tích đã đạt được

- Tập thể luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chánh sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Công tác chuyên môn:

+ Tiếp tục thực hiện thành công 5 mã ngành đào tạo đại học chính quy, 2 mã ngành đào tạo đại học hệ liên thông và 1 mã ngành đào tạo cao đẳng từ niên chế sang học chế tín chỉ, tiếp tục thực hiện chuyển đổi các mã ngành đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ, CKII, CKI, BSNTBV) sang học chế tín chỉ và định hướng ứng dụng.

+ xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần của 4 mã ngành Thạc sĩ.

+ Năm 2016 mở được 4 mã ngành sau đại học (BSNT Nhi, Thạc sĩ YTCC, CKII Da liễu, CKII Tai mũi họng, CKII Nhi).

+ Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn: Quản lý điều dưỡng, Siêu âm tổng quát, Châm cứu, Xoa bóp bấm huyệt, Hồi sức cấp cứu cơ bản, Xquang thường quy, Nha khoa cơ bản, Xét nghiệm cơ bản, Phục hồi chức năng, Y học gia đình…

+ Nghiên cứu khoa học:

+ Năm 2015: Có 6 đề tài cấp cơ sở được thực hiện đúng tiến độ; 06 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, 01 bài báo đăng tạp chí nước ngoài

+ Năm 2016: Có 01 đề tài cấp Đại học được nghiệm thu; 03 bài báo được đăng ở các tạp chí trong nước.

- Khen thưởng:

+Đơn vị có 5 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, 5 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

+Năm 2011 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

+ Năm 2011 được tặp bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+ Năm 2013 được tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN.