Tin tức nổi bật:
Sinh viên tốt nghiệp

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho học viên BSNT tốt nghiệp năm 2020

12/03/2021 10:31:04 - Lượt xem: 793

Số ký hiệu: 325/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K11

12/03/2021 10:29:14 - Lượt xem: 584

Số ký hiệu: 324/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K8

12/03/2021 10:24:22 - Lượt xem: 500

Số ký hiệu: 323/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng CNĐD cho SV ngành Điều dưỡng K12

12/03/2021 10:23:06 - Lượt xem: 382

Số ký hiệu: 317/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành YK K47

12/03/2021 10:21:32 - Lượt xem: 569

Số ký hiệu: 316/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành YK K46

12/03/2021 10:19:40 - Lượt xem: 523

Số ký hiệu: 315/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành YK K45

12/03/2021 10:18:23 - Lượt xem: 486

Số ký hiệu: 314/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành YK K44

12/03/2021 10:16:09 - Lượt xem: 462

Số ký hiệu: 313/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Danh sách NCS tốt nghiệp năm 2016

11/09/2017 15:14:35 - Lượt xem: 6160

Danh sách NCS tốt nghiệp năm 2015

11/09/2017 15:14:00 - Lượt xem: 5559

Danh sách NCS tốt nghiệp năm 2014

11/09/2017 15:13:29 - Lượt xem: 5665

Danh sách NCS tốt nghiệp năm 2012

11/09/2017 15:12:03 - Lượt xem: 4858

Danh sách học viên CKI tốt nghiệp năm 2016

11/09/2017 15:10:16 - Lượt xem: 5546

Danh sách học viên CKI tốt nghiệp năm 2015

11/09/2017 15:09:43 - Lượt xem: 5422

Danh sách học viên CKI tốt nghiệp năm 2014

11/09/2017 15:09:14 - Lượt xem: 5139