Tin tức nổi bật:
Công Khai

Biểu 4: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

31/05/2017 16:29:46 - Lượt xem: 1978

Biểu 3: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014

31/05/2017 16:28:40 - Lượt xem: 1895

Biểu 2: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

31/05/2017 16:25:13 - Lượt xem: 1900

Biểu 1: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

31/05/2017 16:24:27 - Lượt xem: 1762

Biểu 11: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012 - 2013

31/05/2017 16:16:21 - Lượt xem: 1794

Các biểu mẫu công khai

31/05/2017 16:15:04 - Lượt xem: 2170

Công khai năm học 2012 - 2013

31/05/2017 16:13:42 - Lượt xem: 1946

Sinh viên tốt nghiệp năm 2016

31/05/2017 10:26:39 - Lượt xem: 5637

Sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp năm 2015

31/05/2017 10:26:08 - Lượt xem: 5030

Sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp năm 2014

31/05/2017 10:25:34 - Lượt xem: 4658

Sinh viên tốt nghiệp năm 2014

Chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp năm 2013

31/05/2017 10:24:55 - Lượt xem: 5076

Sinh viên tốt nghiệp năm 2013

Chi tiết

Biểu 11: công khai cam kết chất lượng đào tạo​

11/05/2017 21:37:16 - Lượt xem: 2840

Biếu 10: Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo

10/05/2017 21:38:46 - Lượt xem: 3943

Biểu 9: Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ tham gia chương trình đào tạo

10/05/2017 09:18:42 - Lượt xem: 4150

Biếu 8: Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường

10/05/2017 09:18:31 - Lượt xem: 6679