Thứ 4, ngày 17/07/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Biểu tổng hợp

18/05/2018 08:08:33 - Lượt xem: 865

Báo cáo 3 công khai

15/05/2018 07:13:48 - Lượt xem: 760

Phụ lục 2: Danh sách SVTN được khảo sát 2016

23/04/2018 15:58:18 - Lượt xem: 1190

Phụ lục 4: dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

23/04/2018 15:55:23 - Lượt xem: 1071

Phụ lục 1:Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm

23/04/2018 15:51:35 - Lượt xem: 823

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

23/04/2018 15:49:54 - Lượt xem: 1022

Phụ lục 3: báo cáo tình trạng việc làm

23/04/2018 09:45:54 - Lượt xem: 844

Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tin học và ngoại ngữ

20/12/2017 16:40:37 - Lượt xem: 3080

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên

20/12/2017 16:39:25 - Lượt xem: 1306

Biểu tổng hợp: 1 số thông tin công khai của cơ sở giáo dục

27/10/2017 09:46:00 - Lượt xem: 1518

Báo cáo 3 công khai năm học 2017-2018

27/10/2017 09:45:48 - Lượt xem: 1655

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

27/10/2017 09:45:33 - Lượt xem: 1303

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

27/10/2017 09:45:26 - Lượt xem: 1388

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

27/10/2017 09:45:20 - Lượt xem: 1195

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

27/10/2017 09:45:11 - Lượt xem: 1298