Thứ 6, ngày 15/11/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Thông báo kế hoạch tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2019-2020

11/11/2019 13:11:43 - Lượt xem: 175

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2019-2020

Chi tiết

Thông báo các khóa đào tạo liên tục

11/11/2019 13:09:27 - Lượt xem: 2663

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo các khóa đào tạo liên tục của Trường và thông tin cập nhật khóa học mới.

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng Bán phần dành cho lưu học sinh Lào, Campuchia tự túc Học kỳ II năm học 2018-2019

11/11/2019 08:41:33 - Lượt xem: 142

Thông báo Quyết định về việc cấp học bổng Bán phần dành cho lưu học sinh Lào, Campuchia tự túc Học kỳ II năm học 2018-2019

Chi tiết

Quyết định về chi bổ sung học tập cho sinh viên hệ chính quy

11/11/2019 08:39:15 - Lượt xem: 1320

Thông báo Quyết định về chi bổ sung học tập cho sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

11/11/2019 08:36:31 - Lượt xem: 168

Thông báo Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định về việc hỗ trợ học tập cho sinh viên hệ chính quy

11/11/2019 08:36:23 - Lượt xem: 58

Thông báo Quyết định về việc hỗ trợ học tập cho sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Dừng tuyển sinh liên thông Theo nhu cầu xã hội

08/11/2019 08:46:13 - Lượt xem: 1289

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo với Cục Y tế Giao thông vận tải dừng tuyển sinh liên thông theo nhu cầu xã hội, đối tượng tuyển sinh do Cục Y tế Giao thông vận tải có nhu cầu.

Chi tiết

Thông báo thử việc lao động hợp đồng tại BM Tai Mũi họng

01/11/2019 08:28:10 - Lượt xem: 5156

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng tại BM Tai Mũi họng

Chi tiết

Quyết định về việc điều chỉnh đối tượng, mức hưởng và thời gian hưởng chế độ miễn giảm học phí đối với 02 sinh viên

29/10/2019 11:01:15 - Lượt xem: 476

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc điều chỉnh đối tượng, mức hưởng và thời gian hưởng chế độ miễn giảm học phí đối với 02 sinh viên

Chi tiết

Quyết định về việc bổ sung sinh viên được miễn, giảm học phí năm học 2019-2020

29/10/2019 10:58:59 - Lượt xem: 428

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc bổ sung sinh viên được miễn, giảm học phí năm học 2019-2020

Chi tiết

Quyết định về việc bổ sung sinh viên được miễn học phí học ký I, năm học 2019-2020

29/10/2019 10:56:55 - Lượt xem: 421

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc bổ sung sinh viên được miễn học phí học ký I, năm học 2019-2020

Chi tiết

Quyết định về việc miễn học phí học kỳ I, năm học 2019-2020 cho sinh viên năm thứ nhất thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số gia đình hộ nghèo và cận nghèo

29/10/2019 10:55:04 - Lượt xem: 417

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc miễn học phí học kỳ I, năm học 2019-2020 cho sinh viên năm thứ nhất thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số gia đình hộ nghèo và cận nghèo

Chi tiết

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 cho sinh viên năm thứ nhất đang học tại trường

29/10/2019 10:52:04 - Lượt xem: 365

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 cho sinh viên năm thứ nhất đang học tại trường

Chi tiết

Thông báo lần 2 hội nghị giấc ngủ ASEAN lần thứ 5 và Hội nghị YHGN khu vực Châu Á lần thứ I năm 2019

29/10/2019 08:07:21 - Lượt xem: 199

Thông báo lần 2 hội nghị giấc ngủ ASEAN lần thứ 5 và Hội nghị Y học Giấc ngủ khu vực Châu Á lần thứ I năm 2019

Chi tiết

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh, Trung Quốc đợt 2 năm 2019

29/10/2019 07:58:07 - Lượt xem: 127

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh, Trung Quốc đợt 2 năm 2019

Chi tiết