Tin tức nổi bật:
Thông báo - Tin tức

Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA

02/03/2020 13:42:22 - Lượt xem: 6272

Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0

Chi tiết

Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

13/08/2019 04:52:55 - Lượt xem: 23209

Ngày 10/8/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo: Bác sĩ ngành Răng Hàm Mặt, Chuyên khoa Cấp I ngành Nội khoa và Thạc sĩ ngành Y học dự phòng của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết

Thông báo số 674/TB-DHYD Kết luận cuộc họp tổng kết hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016

28/08/2017 16:05:15 - Lượt xem: 4178

Kết luận về kiểm tra sinh viên thực tế

28/08/2017 07:32:58 - Lượt xem: 1829

Kết luận hội thảo giám sát chỉ tiêu thực hành

28/08/2017 07:32:04 - Lượt xem: 3176

Kết luận hiệu trưởng tại cuộc họp rút kinh nghiệm công tác khảo thí năm học 2016 - 2017

28/08/2017 07:28:20 - Lượt xem: 1487

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA năm 2015 version 3

12/06/2016 07:50:54 - Lượt xem: 4827