Tin tức nổi bật:
Tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 2, năm 2021

11/01/2022 08:47:04 - Lượt xem: 296

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 2, năm 2021

Chi tiết

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn Lao động hợp đồng đợt 2, năm 2021

24/10/2021 21:01:33 - Lượt xem: 828

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn Lao động hợp đồng đợt 2, năm 2021

Chi tiết

Thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng

24/10/2021 14:29:21 - Lượt xem: 529

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng

Chi tiết

Thông báo giới thiệu sinh viên về làm việc tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Thái Nguyên

27/09/2021 08:20:05 - Lượt xem: 1072

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Thái Nguyên rất mong Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo, giới thiệu sinh viên tốt nghiệp bác sĩ đa khoa về làm việc tại Bệnh viện

Chi tiết

Thông báo Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

15/09/2021 09:43:28 - Lượt xem: 756

Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

13/09/2021 15:32:00 - Lượt xem: 632

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

Chi tiết

Thông báo về nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

17/08/2021 13:57:51 - Lượt xem: 452

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

17/08/2021 13:57:31 - Lượt xem: 372

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng Đợt 1 năm 2021

02/08/2021 08:39:24 - Lượt xem: 541

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng Đợt 1 năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020

02/07/2021 14:17:03 - Lượt xem: 1289

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

16/06/2021 14:17:21 - Lượt xem: 928

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

Chi tiết

Thông báo lịch phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ

22/05/2021 15:12:09 - Lượt xem: 682

Thông báo nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2020

28/04/2021 15:21:35 - Lượt xem: 769

Thông báo nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2020

Chi tiết

Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

28/04/2021 15:14:14 - Lượt xem: 832

TB danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng VC năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 5, năm 2020

31/03/2021 15:18:43 - Lượt xem: 1053

Căn cứ biên bản họp ngày 23/3/2021 của hội đồng tuyenẻ dụng lao động hợp đồng năm 2020, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 5, năm 2020 như sau:

Chi tiết