Tin tức nổi bật:
Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

15/09/2021 09:43:28 - Lượt xem: 285

Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

13/09/2021 15:32:00 - Lượt xem: 314

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

Chi tiết

Thông báo về nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

17/08/2021 13:57:51 - Lượt xem: 246

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

17/08/2021 13:57:31 - Lượt xem: 202

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng Đợt 1 năm 2021

02/08/2021 08:39:24 - Lượt xem: 397

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng Đợt 1 năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020

02/07/2021 14:17:03 - Lượt xem: 846

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

16/06/2021 14:17:21 - Lượt xem: 748

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

Chi tiết

Thông báo lịch phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ

22/05/2021 15:12:09 - Lượt xem: 546

Thông báo nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2020

28/04/2021 15:21:35 - Lượt xem: 658

Thông báo nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2020

Chi tiết

Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

28/04/2021 15:14:14 - Lượt xem: 687

TB danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng VC năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 5, năm 2020

31/03/2021 15:18:43 - Lượt xem: 876

Căn cứ biên bản họp ngày 23/3/2021 của hội đồng tuyenẻ dụng lao động hợp đồng năm 2020, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 5, năm 2020 như sau:

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

19/02/2021 15:21:16 - Lượt xem: 1375

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

Chi tiết

Thông báo thử việc lao động hợp đồng đối với ông Thân Anh Tuấn

08/02/2021 09:52:02 - Lượt xem: 1008

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thử việc đối với ứng viên dự tuyển lao động hợp đồng đợt 5 năm 2020 :

Chi tiết

Thông báo thử việc LĐHĐ

31/12/2020 14:41:46 - Lượt xem: 923

Số ký hiệu: 2128/TB-ĐHYD

Chi tiết

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn LĐHĐ đợt 5, năm 2020

31/12/2020 14:40:15 - Lượt xem: 713

Số ký hiệu: 2127/TB-ĐHYD

Chi tiết