Thứ 2, ngày 20/11/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 1 năm 2017

16/10/2017 07:29:11 - Lượt xem: 105

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 2 năm 2017

26/09/2017 07:43:10 - Lượt xem: 292

Thông báo lịch thi tuyển viên chức 2017

19/09/2017 15:56:22 - Lượt xem: 294

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi viên chức năm 2017

14/08/2017 20:04:21 - Lượt xem: 680

Thông báo tuyển dụng viên chức 2017

15/06/2017 16:49:35 - Lượt xem: 1698

Thông báo tuyển dụng Lao động hợp đồng 2017

15/06/2017 16:27:08 - Lượt xem: 1326

Thông báo tuyển dụng năm 2017

31/05/2017 14:26:50 - Lượt xem: 1887

Thông báo tuyển dụng 2016

23/11/2016 13:38:39 - Lượt xem: 2399

Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016

04/08/2016 13:36:50 - Lượt xem: 7555

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016 như sau:

Chi tiết