Tin tức nổi bật:
Tuyển dụng

Thông báo lịch phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ

22/05/2021 15:12:09 - Lượt xem: 1054

Thông báo nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2020

28/04/2021 15:21:35 - Lượt xem: 1071

Thông báo nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2020

Chi tiết

Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

28/04/2021 15:14:14 - Lượt xem: 1146

TB danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng VC năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 5, năm 2020

31/03/2021 15:18:43 - Lượt xem: 1541

Căn cứ biên bản họp ngày 23/3/2021 của hội đồng tuyenẻ dụng lao động hợp đồng năm 2020, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 5, năm 2020 như sau:

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

19/02/2021 15:21:16 - Lượt xem: 1855

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

Chi tiết

Thông báo thử việc lao động hợp đồng đối với ông Thân Anh Tuấn

08/02/2021 09:59:51 - Lượt xem: 2210

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thử việc đối với ứng viên dự tuyển lao động hợp đồng đợt 5 năm 2020 :

Chi tiết

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn LĐHĐ đợt 5, năm 2020

31/12/2020 14:40:15 - Lượt xem: 1097

Số ký hiệu: 2127/TB-ĐHYD

Chi tiết

Thông báo thử việc LĐHĐ

31/12/2020 09:54:10 - Lượt xem: 2042

Số ký hiệu: 2128/TB-ĐHYD

Chi tiết

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng

16/12/2020 09:55:09 - Lượt xem: 1975

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Chi tiết

Thông báo kết quả đánh giá chuyên môn và phỏng vấn ứng viên dự tuyển vị trí lái xe cơ quan

16/12/2020 09:55:03 - Lượt xem: 1977

Thông báo kết quả đánh giá chuyên môn và phỏng vấn ứng viên dự tuyển vị trí lái xe cơ quan

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

25/11/2020 10:03:04 - Lượt xem: 2656

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Chi tiết

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn lao động hợp đồng đợt 4, năm 2020

25/09/2020 08:26:14 - Lượt xem: 1499

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn lao động hợp đồng đợt 4, năm 2020

Chi tiết

Thông báo thử việc lao động hợp đồng

25/09/2020 08:22:00 - Lượt xem: 1281

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo thử việc lao động hợp đồng

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng (lái xe)

10/09/2020 07:42:33 - Lượt xem: 1489

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng (lái xe) năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng LĐHĐ năm 2020

21/08/2020 10:03:27 - Lượt xem: 3438

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Chi tiết