Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Đ/c Nguyễn Đắc Trung - Chủ tịch Công đoàn và Nhà giáo. TTƯT, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị