THÔNG BÁO

V/v Tổ chức “Hội thi Công nghệ thông tin năm 2020”

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

Theo kế hoạch hoạt động của phòng Công nghệ thông tin  - Thư viện (CNTT-TV) năm 2020, và chủ trương của Ban Giám hiệu Nhà trường thống nhất chỉ đạo tổ chức “Hội thi Công nghệ thông tin năm 2020” như sau:

Chủ đề Hội thi: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đào tạo từ xa đáp ứng với công tác phòng chống dịch bệnh chủng mới virus Corona (Covid-19).

Yêu cầu:  Bài dự thi là video quay 01 buổi họp điều hành của phòng chức năng, 01 buổi giảng của bộ môn theo hình thức trực tuyến có lồng ghép truyền thông phòng chống dịch bệnh chủng mới virus Corona (Covid-19).

Đối tượng tham gia: Các phòng chức năng, bộ môn trong toàn Trường

Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4 và tháng 5 năm 2020.

Phòng CNTT-TV sẽ hỗ trợ về kỹ thuật các đơn vị trước khi chuẩn bị bước vào Hội thi.

Phòng CNTT-TV xin trân trọng thông báo để các đơn vị, bộ môn nắm bắt được thông tin và chủ động triển khai.

Mọi thắc mắc trao đổi xin liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Tình - Phòng CNTT-TV email: nguyenthitinh@tump.edu.vn; SĐT: 0979 423 457;

TRƯỞNG PHÒNG CNTT-TV

PGS.TS Hoàng Hà