Tham dự khảo sát sơ bộ có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; về phía Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài có PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn, ThS. Đinh Tuấn Dũng - Thư ký; về phía Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên có PGS. TS Trần Viết Khanh - Hiệu trưởng, PGS.TS. Trịnh Xuân Tráng - Phó Hiệu trưởng, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng, Các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá các chương trình đào tạo và lãnh đạo các khoa, phòng chức năng của Nhà trường.

PGS. TS Trần Viết Khanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên phát biểu khai mạc

PGS. TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giới thiệu mục tiêu, nội dung khảo sát sơ bộ, thành viên của Đoàn khảo sát và nhận xét quá trình chuẩn bị minh chứng khảo sát sơ bộ của Nhà trường chuẩn bị cho đợt đánh giá chính thức từ ngày 21 - 27/8/2019

PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và công tác chuẩn bị đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo: Bác sĩ ngành Răng Hàm Mặt, Chuyên khoa Cấp I ngành Nội khoa và Thạc sĩ ngành Y học dự phòng của Nhà trường

PGS. TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và PGS. TS Trần Viết Khanh - Hiệu trưởng Nhà trường ký biên bản kết thúc khảo sát sơ bộ.