Để quá trình phát Bằng và phiếu điểm được thuận lợi, chính xác, Phòng Công tác HS - SV và Phòng Đào tạo yêu cầu các Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân Điều dưỡng  và Cử nhân cao đẳng KTXNATVSTP tân khoa một số điểm sau:

1- Xem lịch phát bằng tốt nghiệp cho các đối tượng sinh viên tốt nghiệp tháng 8/2016 tại địa chỉ Website của trường: www.tump.edu.vn/Phòng công tác HSSV/Thông báo.

2- Buổi sáng trước ngày Lễ công nhận và trao Bằng tốt nghiệp 01 ngày, Sinh viên nhận Phiếu chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ khi ra trường tại phòng Công tác HSSV ( mẫu phiếu gửi kèm) và làm thủ tục ra trường tại phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Đoàn thanh niên, Thư viện Nhà trường.

3- Tất cả các lớp sẽ được chia thành khối, nhóm và được mời lên theo thứ tự để nhận bằng tốt nghiệp (Yêu cầu sinh viên đọc danh sách niêm yết tại phòng Công tác HSSV và nhớ thứ tự của mình trong từng nhóm).

4- Kế hoạch ký nhận Bằng và Phiếu điểm:

- Buổi chiều trước ngày Lễ công nhận tốt nghiệp 01 ngày, đúng 14 giờ, các Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân tân khoa có mặt tại Hội trường lớn (tầng 2 nhà thư viện) để tập nghi thức, ký nhận sổ phát Bằng và nhận Phiếu điểm.Khi đến ký nhận sổ Bằng và nhận Phiếu điểm, phải có các giấy tờ sau:

- Giấy hoàn thành nghĩa vụ với Nhà trường có chữ ký xác nhận của các đơn vị theo quy định.

- Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ sinh viên

- Phiếu điểm sẽ được cấp ngay khi ký nhận; Bằng tốt nghiệp sẽ được trao tập trung trong Lễ công nhận tốt nghiệp tổ chức vào hồi 8h00 ngày hôm sau tại Hội trường lớn

( Nếu ai chưa ký nhận sổ bằng và Phiếu điểm sẽ không được phát Bằng trong buổi Lễ )

-  Hồ sơ sinh viên được nhận tại phòng Công tác học sinh - sinh viên sau khi Lễ công nhận và trao Bằng tốt nghiệp kết thúc.

- Bằng tốt nghiệp, hồ sơ của những sinh viên diện cử tuyển, Đào tạo theo địa chỉ, diện được hỗ trợ chi phí đào tạo theo hợp đồng của các bệnh viện, chuyên tu Y của một số tỉnh được nhà trường chuyển trả bằng đường bưu điện theo công văn yêu cầu của các tỉnh, đơn vị - sinh viên chỉ được nhận bản pho to trong buổi Lễ.

- Trường hợp sinh viên không trực tiếp đến nhận bằng, phiếu điểm và hồ sơ  được, phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

5- Đúng 7h00 trong ngày Lễ công nhận và trao Bằng tốt nghiệp, các Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân tân khoa có mặt tại Hội trường lớn. Khi ngồi phải đúng theo số nhóm và thứ tự đã quy định.

Ghi chú: - Tuyệt đối không được ký nhận thay  và nhận hộ Bằng tốt nghiệp.

             - Mọi ý kiến thắc mắc, mời đến Phòng Công tác HS - SV để giải quyết.